Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs en in de instellingen voor [1B.Vl.R. van 31/07/1990
B.S. 25/08/1990
voltijds secundair onderwijs die als centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs fungeren1B.Vl.R. van 31/07/1990
B.S. 25/08/1990
] , georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    05 JUNI 1989
  • publicatiedatum
    B.S.10/08/1989
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    13/10/2020

COORDINATIE

[16B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 13/10/2020
Art. 2. B.Vl.R. 04/09/2020: Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 1989 tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs en in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs die als centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs fungeren georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs, wordt opgeheven.16B.Vl.R. van 04/09/2020
B.S. 13/10/2020
]

(1) B.Vl.R. van 31/07/1990 (B.S. 25/08/1990)

(2) B.Vl.R. van 05/06/1991 (B.S. 27/08/1991)

(3) B.Vl.R. van 19/12/1991 (B.S. 19/03/1992)

(4) B.Vl.R. van 30/05/1996 (B.S. 21/08/1996)

(5) B.Vl.R. van 09/07/1996 (B.S. 29/08/1996)

(6) B.Vl.R. van 09/06/1998 (B.S. 09/07/1998)

(7) B.Vl.R. van 06/10/2000 (B.S. 15/12/2000)

(8) B.Vl.R. van 19/09/2003 (B.S. 14/11/2003)

(9) B.Vl.R. van 22/07/2005 (B.S. 08/09/2005)

(10) B.Vl.R. van 01/09/2006 (B.S. 03/11/2006)

(11) B.Vl.R. van 24/10/2008 (B.S. 23/01/2009)

(12) B.Vl.R. van 16/01/2009 (B.S. 17/03/2009)

(13) B.Vl.R. van 04/09/2009 (B.S. 07/12/2009)

(14) B.Vl.R. van 09/10/2009 (B.S. 08/02/2010)

(15) B.Vl.R. van 01/06/2018 (B.S. 28/09/2018)

(16) B.Vl.R. van 04/09/2020 (B.S. 13/10/2020)

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 24, § 2, eerste lid;

Gelet op de wet van 19 juli 1971 betreffende de algemene structuur en de organisatie van het secundair onderwijs, inzonderheid op artikel 5, § 3, 2°;

Gelet op het protocol van 17 mei 1989 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de schoot van het Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten;

Op de voordracht van de Gemeenschapsminister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Dit besluit is toepasselijk op het [1B.Vl.R. van 31/07/1990
B.S. 25/08/1990
voltijds secundair onderwijs en op het deeltijds beroepssecundair onderwijs1B.Vl.R. van 31/07/1990
B.S. 25/08/1990
] , met uitsluiting van het buitengewoon secundair onderwijs [4B.Vl.R. van 30/05/1996
B.S. 21/08/1996
...4B.Vl.R. van 30/05/1996
B.S. 21/08/1996
] .

Art. 2.

[10B.Vl.R. van 01/09/2006
B.S. 03/11/2006
§ 1.10B.Vl.R. van 01/09/2006
B.S. 03/11/2006
] Als algemene vakken worden beschouwd, de vakken die in het leerplan voorkomen onder één van de volgende benamingen :

- godsdienst, niet-confessionele zedenleer, eigen cultuur en religie, cultuurbeschouwing;

- Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Russisch;

- klassieke studiën, Grieks, Latijn, antieke cultuur;

- maatschappelijke vorming, geschiedenis, aardrijkskunde;

- media;

- kunstgeschiedenis;

- wiskunde;

- wetenschappelijk tekenen;

- natuurwetenschappen, biologie, fysica, chemie, biochemie; wetenschappelijke literatuur, ecologie, wetenschappelijk werk;

- economie; socio-economische initiatie;

- esthetica;

- technisch-wetenschappelijke vorming;

- lichamelijke opvoeding;

- [13B.Vl.R. van 04/09/2009
B.S. 07/12/2009
...13B.Vl.R. van 04/09/2009
B.S. 07/12/2009
]

- psychologie, pedagogie;

- [9B.Vl.R. van 22/07/2005
B.S. 08/09/2005
filosofie;9B.Vl.R. van 22/07/2005
B.S. 08/09/2005
]

- project algemene vakken;

- artistieke opvoeding, muzikale opvoeding, plastische opvoeding;

- exploratie;

- expressie;

- sociale activiteit;

- [7B.Vl.R. van 06/10/2000
B.S. 15/12/2000
sport [8B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 14/11/2003
(vanaf 1 september 2002, ter vervanging van het technisch vak sport bedoeld in artikel 4, § 2)8B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 14/11/2003
] ;7B.Vl.R. van 06/10/2000
B.S. 15/12/2000
]

- informatica;

[3B.Vl.R. van 19/12/1991
B.S. 19/03/1992
- sociologie. 3B.Vl.R. van 19/12/1991
B.S. 19/03/1992
]

[7B.Vl.R. van 06/10/2000
B.S. 15/12/2000

- cultuurwetenschappen [8B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 14/11/2003
(vanaf 1 september 2002)8B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 14/11/2003
] ;

- gedragswetenschappen [8B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 14/11/2003
(vanaf 1 september 2002)8B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 14/11/2003
] ;

7B.Vl.R. van 06/10/2000
B.S. 15/12/2000
] [8B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 14/11/2003

- psychomotorische oefeningen (tot en met 31 augustus 2002);

- sportactiviteit (tot en met 31 augustus 2002);

8B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 14/11/2003
]

[10B.Vl.R. van 01/09/2006
B.S. 03/11/2006
- Nederlands voor nieuwkomers.10B.Vl.R. van 01/09/2006
B.S. 03/11/2006
]

[15B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
Alle levende talen worden ook als algemene vakken beschouwd.15B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
]

[10B.Vl.R. van 01/09/2006
B.S. 03/11/2006
§ 2. De benaming "Nederlands voor nieuwkomers" is voorbehouden aan het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers.10B.Vl.R. van 01/09/2006
B.S. 03/11/2006
]

Art. 3.

Als kunstvakken worden beschouwd, de vakken die tot één van de volgende specialiteiten behoren en geen algemene, technische of praktische vakken in de zin van dit besluit zijn :

- algemene muziekleer;

- algemene verbale vorming;

- architecturale vorming;

- architectuurtekenen;

- audiovisuele vorming;

- beeldende kunsten;

- beeldende vorming;

- beeld- en mediacultuur;

- binnenhuiskunst;

- bouwkunst;

- creatief musiceren;

- fotografie;

- [8B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 14/11/2003
gregoriaanse zang (tot en met 31 augustus 2002);8B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 14/11/2003
]

- hedendaagse dans;

- industriële kunst;

- instrument : accordeon, althoorn, altviool, baryton, blokfluit, bugel, cello, clavecimbel, contrabas, cornet, dwarsfluit, Engelse hoorn, fagot, gamba, gitaar, harp, hobo, hoorn, klarinet, luit, mandoline, orgel, piano, saxofoon, slagwerk, "traverso", trombone, trompet, tuba, viool;

- instrumentale kamermuziek;

- klank en beeld;

- [8B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 14/11/2003
klassiek ballet (tot en met 31 augustus 2002);8B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 14/11/2003
]

- klassieke dans;

- koorzang;

- kunstambachten;

- kunstinitiatie;

- lyrische kunst;

- muziekesthetica;

- muziektheorie;

- plastische kunsten;

- praktische harmonie;

- samenspel;

- toegepaste beeldende vorming;

- toneel;

- vocale kamermuziek;

- voordracht en welsprekendheid;

- vrije beeldende vorming;

- waarnemingstekenen;

- zang;

[10B.Vl.R. van 01/09/2006
B.S. 03/11/2006
- instrument : doedelzak.10B.Vl.R. van 01/09/2006
B.S. 03/11/2006
]

Art. 4.

§ 1. De vakken biochemie, biologie, chemie, ecologie, economie, fysica, informatica, natuurwetenschappen en psychologie worden, in afwijking van artikel 2, als technische vakken beschouwd wanneer ze een specifiek gerichte leerinhoud hebben.

In dat geval wordt de vermelding van het vak in het leerplan voorafgegaan door het woord "toegepaste".

§ 2. Als technische vakken worden beschouwd, de vakken die tot één van de volgende specialiteiten behoren en niet vermeld zijn in de artikelen 2, 3 en 5 van dit besluit :

- agrarische technieken;

[4B.Vl.R. van 30/05/1996
B.S. 21/08/1996
- algemene verpleegkunde;4B.Vl.R. van 30/05/1996
B.S. 21/08/1996
]

- apotheek;

[3B.Vl.R. van 19/12/1991
B.S. 19/03/1992
- autorijtechnieken;3B.Vl.R. van 19/12/1991
B.S. 19/03/1992
]

- autotechniek;

- bakkerij;

- bio-esthetiek;

- boekhouding;

- bouw;

- carrosserie;

[3B.Vl.R. van 19/12/1991
B.S. 19/03/1992
- centrale verwarming; 3B.Vl.R. van 19/12/1991
B.S. 19/03/1992
]

- dactylografie, stenografie, stenodactylografie;

- dameskappen;

- diamant;

- elektriciteit;

- elekromechanica;

- elektronica;

- gezinstechnieken;

- glastechnieken;

- grafische technieken;

- goud;

- goudsmeden-juwelen;

- grime;

- haartooi;

- handel;

- handelscorrespondentie met vermelding van de taal;

- herenkappen;

- hotel;

- hout;

- houtsculptuur;

- huishoudkunde;

- instrumentenbouw;

- kantoortechnieken;

- koeltechniek;

[3B.Vl.R. van 19/12/1991
B.S. 19/03/1992
- kunststoffen;3B.Vl.R. van 19/12/1991
B.S. 19/03/1992
]

- landbouw;

- lassen-constructie;

- leder;

- mechanica;

[4B.Vl.R. van 30/05/1996
B.S. 21/08/1996
- medische wetenschappen;4B.Vl.R. van 30/05/1996
B.S. 21/08/1996
]

- meubelmakerij;

[8B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 14/11/2003
- militaire vorming (vanaf 1 september 2003);8B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 14/11/2003
]

- [9B.Vl.R. van 22/07/2005
B.S. 08/09/2005
mode;9B.Vl.R. van 22/07/2005
B.S. 08/09/2005
]

- nijverheidstechnieken;

- optiek;

- opvoedkunde;

- orthopedie;

- plastische en decoratieve technieken;

[11B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
- podiumtechniek;11B.Vl.R. van 24/10/2008
B.S. 23/01/2009
]

[4B.Vl.R. van 30/05/1996
B.S. 21/08/1996
- psychiatrische verpleegkunde;4B.Vl.R. van 30/05/1996
B.S. 21/08/1996
]

- publiciteitstekenen;

- public relations;

- recht;

[3B.Vl.R. van 19/12/1991
B.S. 19/03/1992
- riet- en vlechtwerk;3B.Vl.R. van 19/12/1991
B.S. 19/03/1992
]

- Rijn- en binnenvaart;

[3B.Vl.R. van 19/12/1991
B.S. 19/03/1992
- sanitair; 3B.Vl.R. van 19/12/1991
B.S. 19/03/1992
]

- scheepvaart;

- schilderen en decoratie;

- schoeisel;

- schrijnwerkerij;

- slagerij;

[4B.Vl.R. van 30/05/1996
B.S. 21/08/1996
- sociale wetenschappen;4B.Vl.R. van 30/05/1996
B.S. 21/08/1996
]

- [8B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 14/11/2003
sport (tot en met 31 augustus 2002);8B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 14/11/2003
]

- steen- en marmerbewerking;

- tandtechniek;

[14B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
- techniek (vanaf 1 september 2010, ter vervanging van het technische vak technologische opvoeding);14B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
]

- technologische opvoeding;

- textiel;

- toerisme;

- tuinbouw;

- uurwerkmaken;

[12B.Vl.R. van 16/01/2009
B.S. 17/03/2009
- veiligheidstechniek;12B.Vl.R. van 16/01/2009
B.S. 17/03/2009
]

- verkoop;

- [4B.Vl.R. van 30/05/1996
B.S. 21/08/1996
verzorging;4B.Vl.R. van 30/05/1996
B.S. 21/08/1996
]

- verzorgingstechnieken;

- voeding;

[2B.Vl.R. van 05/06/1991
B.S. 27/08/1991

- nautische technieken;

- zeemanschap;

- [5B.Vl.R. van 09/07/1996
B.S. 29/08/1996
ziekenhuisverpleegkunde;5B.Vl.R. van 09/07/1996
B.S. 29/08/1996
]

- [6B.Vl.R. van 09/06/1998
B.S. 09/07/1998
scheepswerktuigkunde.6B.Vl.R. van 09/06/1998
B.S. 09/07/1998
]

2B.Vl.R. van 05/06/1991
B.S. 27/08/1991
]

[4B.Vl.R. van 30/05/1996
B.S. 21/08/1996
§ 3. [14B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
De benamingen "algemene verpleegkunde", "medische wetenschappen", "psychiatrische verpleegkunde", "sociale wetenschappen" en "ziekenhuisverpleegkunde", vermeld in paragraaf 2, zijn voorbehouden voor de opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs.14B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
] 4B.Vl.R. van 30/05/1996
B.S. 21/08/1996
]

[8B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 14/11/2003
§ 4. De benaming "militaire vorming" is voorbehouden voor de scholen van de Krijgsmacht.8B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 14/11/2003
]

Art. 5.

[3B.Vl.R. van 19/12/1991
B.S. 19/03/1992

Als praktische vakken worden beschouwd :

1° de in de artikelen 3 en 4, § 2, bedoelde vakken waarvan de vermelding in het leerplan wordt voorafgegaan door één van de volgende woorden :

praktische oefeningen, praktijk, [8B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 14/11/2003
...8B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 14/11/2003
] , handvaardigheid, realisatietechnieken;

2° de in artikel 4, § 1, bedoelde vakken waarvan de vermelding in het leerplan wordt voorafgegaan [8B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 14/11/2003
door het woord : praktijk8B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 14/11/2003
] .

3B.Vl.R. van 19/12/1991
B.S. 19/03/1992
] [8B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 14/11/2003

Art. 5bis.

Worden als algemene, kunst-, technische respectievelijk praktische vakken beschouwd : alle algemene, kunst-, technische respectievelijk praktische vakken, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 5, waarvan de vermelding in het leerplan wordt voorafgegaan door het woord "stage".

8B.Vl.R. van 19/09/2003
B.S. 14/11/2003
]

Art. 6.

Worden opgeheven wat het secundair onderwijs met volledig leerplan betreft met uitsluiting van het buitengewoon secundair onderwijs [4B.Vl.R. van 30/05/1996
B.S. 21/08/1996
...4B.Vl.R. van 30/05/1996
B.S. 21/08/1996
] :

1° het ministerieel besluit van 5 mei 1969 tot vaststelling van de algemene vakken, de bijzondere vakken, de technische vakken en beroepspraktijk in de middelbare scholen, in de middelbare oefenscholen verbonden aan de middelbare normaalscholen, in de lagere graad van de koninklijke athenea en lycea, in de afdelingen voor lager secundair technisch onderwijs en in de afdelingen voor lager secundair beroepsonderwijs, verbonden aan de inrichtingen voor middelbaar onderwijs, waarvan de onderwijstaal het Nederlands is;

2° het ministerieel besluit van 5 mei 1969 tot vaststelling van de algemene vakken, de bijzondere vakken, de technische vakken en beroepspraktijk in de hogere graad van de koninklijke athenea en lycea, waarvan de onderwijstaal het Nederlands is;

3° het ministerieel besluit van 12 mei 1969 tot vaststelling van de algemene vakken, bijzondere vakken, technische vakken, beroepspraktijk en van de technische vakken en beroepspraktijk in de lagere secundaire technische scholen en in de lagere secundaire beroepsscholen, waarvan de onderwijstaal het Nederlands is;

4° het ministerieel besluit van 12 mei 1969 tot vaststelling van de algemene vakken, bijzondere vakken, technische vakken, beroepspraktijk en van de technische vakken en beroepspraktijk in de hogere secundaire technische scholen, in de hogere secundaire beroepsscholen en in de aanvullende secundaire beroepsscholen, waarvan de onderwijstaal het Nederlands is, zoals gewijzigd bij het ministerieel besluit van 22 maart 1972;

5° het ministerieel besluit van 12 juni 1973 tot vaststelling van de algemene vakken in de hogere secundaire kunstscholen waarvan de onderwijstaal het Nederlands is.

Art. 7.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 1989.

Art. 8.

De Gemeenschapsminister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.