Vervanging in juni in het basisonderwijs

 • referentie
  13BB/DDC
 • publicatiedatum
  30/05/2001
 • datum laatste wijziging
  30/05/2001
 • Deze materie is momenteel geregeld bij omzendbrief van 27 mei 1986 - O/14.5/SH/JS

MEDEDELING: KORTE REGLEMENTAIRE VERVANGING IN JUNI IN HET BASISONDERWIJS

(…)

1. Toelichting

Deze materie is momenteel geregeld bij omzendbrief van 27 mei 1986 - O/14.5/SH/JS.

In het akkoord van sectorale sociale programmatie voor 1999-2000 dat afgesloten werd voor de sector "Onderwijs" van de Vlaamse gemeenschap werd overeengekomen dat vanaf het schooljaar 2000 - 2001 korte reglementaire vervangingen in de maand juni voor financiering of subsidiëring in aanmerking komen.

Het is dus mogelijk om personeelsleden die gedurende de maand juni afwezig zijn te vervangen. Het moet uiteraard gaan om een afwezigheid van minstens 10 werkdagen.

Hierop wordt de volgende uitzondering gemaakt voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs : er mag onmiddellijk een tijdelijke leerkracht aangesteld of aangevraagd worden in een school of vestigingsplaats van een school:

 • in het gewoon basisonderwijs: indien u in een vestigingsplaats per onderwijsniveau minder dan 72 lestijden inricht in het ambt van onderwijzer of kleuteronderwijzer;
 • in het buitengewoon basisonderwijs: indien u in een vestigingsplaats per onderwijsniveau minder dan 66 lestijden inricht in het ambt van onderwijzer ASV of kleuteronderwijzer ASV.