OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende overheveling van kredieten met betrekking tot het leerlingenvervoer voor het begrotingsjaar 2001.

  • goedkeuringsdatum
    16 NOVEMBER 2001
  • publicatiedatum
    B.S.30/01/2002
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 22 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001, inzonderheid op artikel 42;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001, inzonderheid op de artikelen 6 en 18;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 8 november 2001;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Een bedrag van 621,9 miljoen frank wordt afgenomen van het beschikbare krediet van de basisallocaties van organisatieafdeling 35, programma 30 (leerlingenvervoer) van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 en wordt gevoegd bij het krediet op basisallocatie 31.12 van organisatieafdeling 63, programma 20 (gemeenschappelijk vervoer), overeenkomstig de in bijlage vermelde tabel. De in die tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij het overeenkomstige krediet voor het begrotingsjaar 2001.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor Financiƫn en Begroting, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE - Kredietoverdracht leerlingenvervoer van departement Onderwijs naar departement Leefmilieu en Infrastructuur (in miljoen BEF)

Daar software bijlagen wetgeving nog niet in orde is : raadpleeg tabel in het Belgisch Staatsblad - cfr. startpagina Edulex - Links .