Decreet houdende goedkeuring en uitvoering van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en het Vlaamse hoger onderwijs, ondertekend te Den Haag op 3 september 2003

 • goedkeuringsdatum
  2/04/2004
 • publicatiedatum
  B.S. 18/05/2004 (pagina 39288)
 • bron
  logo vlaamse codex
  Numac : 2004035769
 • datum laatste wijziging
  03/08/2018

ART. 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

ART. 2.

Het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en het Vlaamse hoger onderwijs ondertekend te Den Haag op 3 september 2003, zal volkomen gevolg hebben.

ART. 3.

...

ART. 4.

...