Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen

  • goedkeuringsdatum
    04 JUNI 2004
  • publicatiedatum
    B.S.01/09/2004
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    07/09/2004

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, inzonderheid op artikel 61 en op artikel 66, § 6, zoals gewijzigd door het decreet van 19 maart 2004;

Gelet op het advies van de Vlaamse Interuniversitaire Raad, gegeven op 16 maart 2004;

Gelet op het advies van de Vlaamse Hogescholenraad, gegeven op 16 maart 2004;

Gelet op het advies van de Erkenningscommisie Hoger Onderwijs, gegeven op 29 maart 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 mei 2004;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Met ingang van het academiejaar 2004-2005 kunnen de hierna vermelde hogescholen en universiteiten gezamenlijk de volgende masteropleidingen aanbieden :

1° Master in het toerisme

- Studieomvang : 60 studiepunten

- Soort opleiding : mastersopleiding

- Taal : Nederlands

- Studiegebied :

- Hogescholen : Handelswetenschappen en bedrijfskunde

- Universiteiten : Economische en toegepaste economische wetenschappen + Wetenschappen

- Instellingen :

- Katholieke Universiteit Leuven

- Universiteit Antwerpen

- Universiteit Gent

- Vrije Universiteit Brussel

- Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende

- Katholieke Hogeschool Mechelen

- Hogeschool Limburg

- Erasmushogeschool Brussel

- Hogeschool West-Vlaanderen

- Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen

2° Master in het sociaal werk

- Studieomvang : 60 studiepunten

- Soort opleiding : mastersopleiding

- Taal : Nederlands

- Studiegebied :

- Hogescholen : Sociaal-agogisch werk

- Universiteit : Politieke en sociale wetenschappen

- Instellingen :

- Katholieke Universiteit Leuven

- Katholieke Hogeschool Kempen

- EHSAL, Europese Hogeschool Brussel

- Katholieke Hogeschool Leuven

- Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen

3° Master in het sociaal werk :

- Studieomvang : 60 studiepunten

- Soort opleiding : mastersopleiding

- Taal : Nederlands

- Studiegebied :

- Hogescholen : Sociaal-agogisch werk

- Universiteit : Politieke en sociale wetenschappen

- Instellingen :

- Universiteit Antwerpen

- Hogeschool Antwerpen

- Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen

4° Master in het sociaal werk :

- Studieomvang : 60 studiepunten

- Soort opleiding : mastersopleiding

- Taal : Nederlands

- Studiegebied :

- Hogescholen : Sociaal-agogisch werk

- Universiteit : Psychologie en pedagogische wetenschappen

- Instellingen :

- Universiteit Gent

- Arteveldehogeschool

- Hogeschool Gent

- Hogeschool West-Vlaanderen

5° Master in de verpleegkunde en de vroedkunde

- Studieomvang : 60 studiepunten

- Soort opleiding : mastersopleiding

- Taal : Nederlands

- Studiegebied :

- Hogescholen : Gezondheidszorg

- Universiteiten : Geneeskunde

- Instellingen :

- Katholieke Universiteit Leuven

- Katholieke Hogeschool Leuven

- Katholieke Hogeschool Kempen

- Katholieke Hogeschool Mechelen

- EHSAL, Europese Hogeschool Brussel

- Katholieke Hogeschool Limburg

- Katholieke Hogeschool Sint-Lieven

- Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende

- Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen

6° Master in de verpleegkunde en de vroedkunde

- Studieomvang : 60 studiepunten

- Soort opleiding : mastersopleiding

- Taal : Nederlands

- Studiegebied :

- Hogescholen : Gezondheidszorg

- Universiteiten : Geneeskunde

- Instellingen :

- Universiteit Antwerpen

- Hogeschool Antwerpen

- Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen

7° Master in de verpleegkunde en de vroedkunde

- Studieomvang : 60 studiepunten

- Soort opleiding : mastersopleiding

- Taal : Nederlands

- Studiegebied :

- Hogescholen : Gezondheidszorg

- Universiteiten : Geneeskunde

- Instellingen :

- Universiteit Gent

- Hogeschool Gent

- Hogeschool West-Vlaanderen

- Arteveldehogeschool

8° Master in de verpleegkunde en de vroedkunde

- Studieomvang : 60 studiepunten

- Soort opleiding : mastersopleiding

- Taal : Nederlands

- Studiegebied :

- Hogescholen : Gezondheidszorg

- Universiteiten : Geneeskunde

- Instellingen :

- Vrije Universiteit Brussel

- Erasmushogeschool Brussel.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking met ingang van het academiejaar 2004-2005.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.