OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de overgangsaccreditatie van sommige hogeschoolopleidingen

  • goedkeuringsdatum
    22 JULI 2005
  • publicatiedatum
    B.S.05/10/2005
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

B.Vl.R. 23-11-2007 - B.S. 7-1-2008

B.Vl.R. 29-5-2009 - B.S. 10-9-2009

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, inzonderheid op artikel 124, § 10, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 april 2005;

Gelet op advies 38.525/1 van de Raad van State, gegeven op 1 juli 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Aan de hieronder vermelde opleidingen wordt een overgangsaccreditatie verleend als volgt :

1° in het studiegebied architectuur :

a) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding meubelontwerp, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2009, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013;

b) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding vormgeving, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2009, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013;

c) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding landschapsontwikkeling, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2009, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013;

d) aan de professionele bacheloropleiding landschaps- en tuinarchitectuur, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2009, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013;

2° in het studiegebied architectuur en in het studiegebied industriële wetenschappen en technologie, en nautische wetenschappen :

a) aan de masteropleiding monumenten- en landschapszorg, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2009, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013;

b) aan de masteropleiding stedenbouw en ruimtelijke planning, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2009, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013;

3° in het studiegebied audiovisuele en beeldende kunst :

a) aan de academische bacheloropleiding beeldende kunsten en aan de masteropleiding beeldende kunsten, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2008, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2012;

b) aan de masteropleiding na een masteropleiding beeldend onderzoek, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2008, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2012;

c) aan de masteropleiding na een masteropleiding transmedia, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2008, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2012;

4° in het studiegebied gezondheidszorg :

a) aan de volgende opleidingen, met zelfevaluatierapport op 15 december 2010, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013, met dien verstande dat het tijdpad voor de visitatie wordt ingekort :

1) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding bedrijfsverpleegkunde;

2) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding Chinese energetiek en de acapunctuur;

3) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding coördinatie van klinische studies;

4) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding geestelijke gezondheidszorg;

5) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding geriatrische gezondheidszorg;

6) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg;

7) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding maternele intensieve zorgen en de neonatale zorg;

8) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding medische beeldvorming;

9) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding oncologische zorg;

10) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding operatieverpleegkunde;

11) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding osteopathie;

12) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding palliatieve hulpverlening;

13) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding pediatrische en neonatale gezondheidszorg;

14) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding pediatrische gezondheidzorg;

15) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding radiologie en de medische beeldvorming;

16) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding sociale gezondheidszorg;

17) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding thuisgezondheidszorg;

18) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding wondzorg en het weefselherstel;

19) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding zorgmanagement;

b) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding creatieve therapie, met zelfevaluatierapport op 15 december 2009, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013;

c) aan de masteropleiding na een masteropleiding kinesitherapie bij bijzondere groepen en aan de masteropleiding na een masteropleiding lymfedrainage en de pelvische en verloskundige revalidatie, met zelfevaluatierapport op 15 december 2007, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2011;

5° in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde :

a) aan de volgende opleidingen, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2010, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013, met dien verstande dat het tijdpad voor de visitatie ingekort wordt :

1) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding accountancy-auditing;

2) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding boekhoudkundige en fiscale expertise;

3) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding financieel beheer en bedrijfsmanagement;

4) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding fiscaliteit;

5) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding integraal bedrijfsmanagement;

6) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding internationaal bedrijfsmanagement;

7) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding internationaal management;

8) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding solution-focused management;

9) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding internationale communicatie;

10) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding taxes en management accounting;

11) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding toegepaste ICT-integratie;

12) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding business management;

13) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding digitale communicatie;

14) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding e-government;

15) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding managementPlus en de E-business;

16) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding strategisch KMO- en retailmanagement;

b) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding hogere informatica en informatiemanagement, de bacheloropleiding na een bacheloropleiding management information systems, en de bacheloropleiding na een bacheloropleiding informatietechnologie, met zelfevaluatierapport op 15 december 2008, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2012;

c) aan de professionele bacheloropleiding informatiemanagement en de informatiesystemen, en de professionele bacheloropleiding toegepaste informatica, met zelfevaluatierapport op 15 december 2008, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2012;

d) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding toerisme, de bacheloropleiding na een bacheloropleiding toerismeonderzoek en het toerismemanagement, en de bacheloropleiding na een bacheloropleiding eventmanagement, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2006, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2010;

e) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding European hospitality management, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2006, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2010;

f) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding radio- en tv-journalistiek, de bacheloropleiding na een bacheloropleiding toegepaste audiovisuele communicatie, en de bacheloropleiding na een bacheloropleiding voortgezette studie journalistiek, met zelfevaluatierapport op 15 december 2010, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013, met dien verstande dat het tijdpad voor de visitatie wordt ingekort;

g) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding intercultureel management, met zelfevaluatierapport op 15 december 2010, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013, met dien verstande dat het tijdpad voor de visitatie wordt ingekort;

h) aan de masteropleiding na een masteropleiding European Business, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2010, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013, met dien verstande dat het tijdpad voor de visitatie van de academische bacheloropleiding en de masteropleiding handelswetenschappen wordt ingekort;

6° in het studiegebied industriële wetenschappen en technologie, en nautische wetenschappen :

a) aan de masteropleiding na een masteropleiding projectmanagement, met zelfevaluatierapport op 15 december 2009, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2012, met dien verstande dat het tijdpad voor de visitatie wordt ingekort;

b) aan de masteropleiding na een masteropleiding industriële wetenschappen : industriële kunststofverwerking, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2010, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013, met dien verstande dat het tijdpad voor de visitatie wordt ingekort;

c) [...]¹

d) [...]²

e) [...]²

f) aan de volgende opleidingen, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2007, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2011 :

1) de masteropleiding na een masteropleiding E-Media;

2) de masteropleiding na een masteropleiding industriële wetenschappen : avionica;

3) de masteropleiding na een masteropleiding industriële wetenschappen : elektronisch systeemontwerp;

4) de masteropleiding na een masteropleiding industriële wetenschappen : EMC en RF communications;

g) aan de masteropleiding stedenbouw, met zelfevaluatierapport op 15 december 2009, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013;

7° [...]¹

8° in het studiegebied sociaal agogisch werk :

a) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding educatieve benadering van personen met autismespectrumstoornissen, en de bacheloropleiding na een bacheloropleiding orthopedagogisch management, met zelfevaluatierapport op 15 december 2008, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2012;

b) aan de professionele bacheloropleiding orthopedagogie, met zelfevaluatierapport op 15 december 2008, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2012;

c) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding leidinggeven in de sociale sector en de bacheloropleiding na een bacheloropleiding social profit management, met zelfevaluatierapport op 15 december 2009, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013;

d) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding psychodiagnostiek, met zelfevaluatierapport op 15 december 2009, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013.

[ ]¹ B.Vl.R. 23-11-2007; [ ]² B.Vl.R. 29-5-2009 van

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.