OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de overgangsaccreditatie van sommige universitaire opleidingen

  • goedkeuringsdatum
    21 APRIL 2006
  • publicatiedatum
    B.S.15/06/2006
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, inzonderheid op artikel 124, § 10, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004;

Overwegende dat de Vlaamse Interuniversitaire Raad met zijn brieven van 28 april 2005 en van 30 november 2005 voorgesteld heeft de overgangsaccreditatie van verschillende opleidingen te verkorten dan wel te verlengen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 januari 2006;

Gelet op het advies 40.0561/1 van de Raad van State, gegeven op 28 maart 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Aan de hieronder vermelde opleidingen wordt een overgangsaccreditatie verleend tot en met 30 september 2007 :

1° Master in de moleculaire levenswetenschappen (tUL - MNM);

2° Master in de biomedische beeldvorming (MNM - UA);

3° Master of Biomedical Research in Cell and Gene Therapy (MNM - VUB);

4° Master in de huisartsgeneeskunde (MNM - interuniversitair : K.U.Leuven, UA, UGent, VUB);

5° Master in de voedings- en gezondheidswetenschappen (MNM - K.U.Leuven);

6° Master of Philosophy (MPhil) (MNM - K.U.Leuven);

7° Master of Applied Ethics (MNM - K.U.Leuven);

8° Master of Human Sexuality Studies (MNM - K.U.Leuven);

9° Master in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (MNM - K.U.Leuven);

10° Master of Advanced Studies in Theology and Religion (MNM - K.U.Leuven);

11° Master in de wereldgodsdiensten, interreligieuze dialoog en religiestudies (MA - K.U.Leuven).

Art. 2.

Aan de hieronder vermelde opleidingen wordt een overgangsaccreditatie verleend tot en met 30 september 2008 :

1° Master of Marine and Lacustrine Sciences (MNM - UGent);

2° Master of Nematology (MA - UGent);

3° Master of Ecological and Marine Management (MA - VUB in samenwerking met UA);

4° Master in het vennootschapsrecht (MNM - K.U.Brussel in samenwerking met K.U.Leuven);

5° Master in de intellectuele rechten (MNM - K.U.Brussel in samenwerking met K.U.Leuven);

6° Master in de fiscaliteit (MNM - K.U.Leuven);

7° Master in de fiscaliteit (MNM - UGent);

8° Master in het Europees recht (MNM - UGent);

9° Master in het milieurecht (MNM - UGent);

10° Master in het bedrijfsrecht (MNM - UGent);

11° Master in het fiscaal recht (MNM - UA);

12° Master in het fiscaal recht (MNM - VUB);

13° Master in het ondernemingsrecht (MNM - UA);

14° Master in het economisch recht (MNM - VUB);

15° Master in het internationaal en Europees recht (MNM - VUB);

16° Master in het sociaal recht (MNM - VUB);

17° Master of Nanophysics (MNM - UA);

18° Master in de medische stralingsfysica (MNM - K.U.Leuven);

19° Master in de vergelijkende cultuurwetenschappen (MNM - UGent);

20° Master of Earth Observation (MNM - K.U.Leuven);

21° Master of Water Resources Engineering (MNM - K.U.Leuven in samenwerking met VUB);

22° Master of Tropical Natural Resources Management (MA - K.U.Leuven);

23° Master in de bio-informatica (MA - K.U.Leuven);

24° Master of Bio-informatics (MA - K.U.Leuven);

25° Master of Aquaculture (MA - UGent);

26° Master of Rural Development and Nutrition (MA - UGent);

27° Master of Food Technology (MA - interuniversitair : UGent, K.U.Leuven);

28° Master of Physical Land Resources (MA - UGent);

29° Master of Biomolecular Sciences (MA - VUB);

30° Master in de biomoleculaire wetenschappen (MA - VUB);

31° Master of Molecular Biology (MA - interuniversitair : VUB, K.U.Leuven, UA);

32° Master of Physical Land Resources (MA - VUB);

33° Master in de educatieve studies (MA - K.U.Leuven);

34° Master of Educational Studies (MA - K.U.Leuven);

35° Master of Advanced Studies in Economics (MNM - K.U.Leuven);

36° Master of Advanced Business Studies (MNM - K.U.Leuven);

37° Master of Financial Economics (MNM - K.U.Leuven);

38° Master of International Business Economics (MNM - K.U.Leuven);

39° Master of Industrial Management (MNM - K.U.Leuven);

40° Master in het e-communicatiemanagement (K.U.Leuven);

41° Master in de informatie- en bibliotheekwetenschappen (MA - interuniversitair : UA, K.U.Leuven, UGent, VUB);

42° Master of Environmental Sanitation (MA - UGent);

43° Master of Human Ecology (MA - VUB);

44° Master of advanced studies in Human Ecology (MNM - VUB);

45° Master of Environmental Sciences (MA - VUB);

46° Master in de milieuwetenschappen (MA - VUB);

47° Master of Legal Theory (MNM - K.U.Brussel, VUB);

48° Master of International and Comparative Law (MNM - VUB);

49° Master in de ziekenhuishygiëne (MNM - interuniversitair : K.U.Leuven, UGent, UA, VUB);

50° Master in de jeugdgezondheidszorg (MNM - interuniversitair : K.U.Leuven, UA, UGent, VUB);

51° Master in de verzekeringsgeneeskunde en medische expertise (MNM - interuniversitair : K.U.Leuven, UA, UGent);

52° Master in de sportgeneeskunde (MNM - K.U.Leuven);

53° Master of Medical Imaging (MNM - K.U.Leuven);

54° Master in de gehandicaptenzorg (MNM - UA);

55° Master in de arbeidsgeneeskunde (MNM - K.U.Leuven);

56° Master in de arbeidsgeneeskunde (MNM - interuniversitair : UA, UGent, VUB).

Art. 3.

Aan de hieronder vermelde opleidingen wordt een overgangsaccreditatie verleend tot en met 30 september 2009 :

1° Master in het overheidsmanagement en -beleid (MA - K.U.Leuven);

2° Master in de internationale betrekkingen en de conflictbeheersing (MNM - K.U.Leuven);

3° Master in het overheidsmanagement (MA - VUB);

4° Master of Quantitative Analysis in the Social Sciences (MNM - K.U.Brussel in samenwerking met K.U.Leuven);

5° Master in de statistiek (MA - K.U.Leuven);

6° Master of Financial and Actuarial Engineering (MNM - K.U.Leuven);

7° Master in de verzekeringswiskunde (MNM - VUB);

8° Master in de actuariële wetenschappen (MNM - VUB);

9° Master in de vrouwenstudies (MA - interuniversitair : K.U.Leuven, UA, UGent, VUB).

Art. 4.

Aan de hieronder vermelde opleidingen wordt een overgangsaccreditatie verleend tot en met 30 september 2010 :

1° Master of European Criminology and Criminal Justice Systems (MNM - UGent);

2° Master of Eastern Mediterranean Archaeology (MNM - K.U.Leuven);

3° Master in de cultuurwetenschappen (MNM - VUB);

4° Master in het beheer van gezondheidsgegevens (MNM - VUB in samenwerking met UGent, UA);

5° Master in de veterinaire volksgezondheid en de voedselveiligheid (MNM - UGent);

6° Master of Laboratory Animal Science (MNM - UGent).

Art. 5.

Aan de hieronder vermelde opleidingen wordt een overgangsaccreditatie verleend tot en met 30 september 2011 :

1° Master of Materials Engineering (MNM - K.U.Leuven);

2° Master of European Studies : European Diversity and Integration (MNM - K.U.Leuven);

3° Master of European Integration and Development (MNM - VUB);

4° Master of Europan Urban Cultures (MNM - VUB);

5° Master of Artificial Intelligence (MNM - K.U.Leuven);

6° Master in de aanvullende studie in de informatica (MNM - UA);

7° Master in de statistische data-analyse (MNM - UGent);

8° Master in de toegepaste informatica (MNM - UGent);

9° Master of Computer Science (MNM - VUB);

10° Master of Cultures and Development Studies (MNM - K.U.Leuven);

11° Master of Educational Research (MNM - VUB);

12° Bachelor in de onderwijskunde (BA - K.U.Leuven stad Kortrijk);

13° Master in het onderwijsmanagement (MNM - UA);

14° Bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit de Germaanse talen (BA - K.U.Brussel);

15° Bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit Latijn, Grieks, de Romaanse talen of de Germaanse talen (BA - K.U.Leuven);

16° Master in de taal- en letterkunde : ten minste één taal te kiezen uit Latijn, Grieks, de Romaanse talen of de Germaanse talen (MA - K.U.Leuven);

17° Master in de taalkunde (MA - K.U.Leuven);

18° Master in de westerse literatuur (MA - K.U.Leuven);

19° Master en Estudios Ibéricos e Iberoamericanos (MNM - K.U.Leuven);

20° Master in de literatuurwetenschappen (MNM - K.U.Leuven in samenwerking met UA, UGent en VUB);

21° Master of Linguistics : afstudeerrichting Cognitive and Functional Linguistics (MNM - K.U.Leuven);

22° Bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit de Romaanse talen of de Germaanse talen (BA - K.U.Leuven stad Kortrijk);

23° Bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit Latijn, Grieks, de Romaanse talen of de Germaanse talen (BA - UGent);

24° Master in de taal- en letterkunde : ten minste één taal te kiezen uit Latijn, Grieks, de Romaanse talen of de Germaanse talen (MA - UGent);

25° Master in de vergelijkende moderne letterkunde (MA - UGent);

26° Master in de historische taal- en letterkunde (MA - UGent);

27° Master in de meertalige bedrijfscommunicatie (MNM - UGent);

28° Master of Linguistics : afstudeerrichting Linguistic Research in a Comparative Perspective (MNM - Ugent);

29° Bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit de Romaanse talen of de Germaanse talen of een combinatie van één taal uit de Romaanse talen of de Germaanse talen met film-, theater- en literatuurwetenschap (Ba - UA);

30° Master in de taal- en letterkunde : ten minste één taal te kiezen uit de Romaanse talen of de Germaanse talen (MA - UA);

31° Master in de taalkunde (MA - UA);

32° Master in de theaterwetenschap (MA - UA);

33° Master in de literatuur van de moderniteit (MA - UA);

34° Master in de theaterwetenschappen (MNM - UA in samenwerking met K.U.Leuven, UGent en VUB);

35° Master of Linguistics : afstudeerrichting Interdisciplinary Linguistics (MNM - UA);

36° Master of American Studies (MNM - UA in samenwerking met K.U.Leuven, UGent, VUB);

37° Bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit Latijn, de Romaanse talen of de Germaanse talen (BA - VUB);

38° Master in de taal- en letterkunde : ten minste één taal te kiezen uit Latijn, de Romaanse talen of de Germaanse talen (MA - VUB);

39° Master of Linguistics : afstudeerrichting Multilingual Language Learning (MNM - VUB).

Art. 6.

Aan de hieronder vermelde opleidingen wordt een overgangsaccreditatie verleend tot en met 30 september 2012 :

1° Master of Applied Microbial Systematics (MNM - UGent);

2° Master of Molecular Biotechnology (MNM - UGent);

3° Master of Biomedical Engineering (MNM - K.U.Leuven);

4° Master of Sports and Wellness Management (MNM - VUB);

5° Master of Sport Management (MNM - K.U.Leuven);

6° Master of Exercise and Sport Psychology (MNM - K.U.Leuven);

7° Master in de kindertandheelkunde en de bijzondere tandheelkunde (MNM - UGent);

8° Master in de orthodontie (MNM - UGent);

9° Master in de endodontologie (MNM - UGent);

10° Master in de parodontologie (MNM - UGent);

11° Master in de restauratieve tandheelkunde (MNM - UGent);

12° Master of Oral Health Research (MNM - K.U.Leuven);

13° Master of Endodontics (MNM - K.U.Leuven);

14° Master of Orthodontics (MNM - K.U.Leuven);

15° Master of Paediatric Dentistry and Special Dental Care (MNM - K.U.Leuven);

16° Master of Periodontology (MNM - K.U.Leuven);

17° Master of Restorative Dentistry (MNM - K.U.Leuven);

18° Master of Forensic Odontology and Dental Law (MNM - K.U.Leuven);

19° Master in de klinische biologie (MNM - UA);

20° Master in de farmaceutische biotechnologie (MNM - UGent);

21° Master of Applied Pharmacuetical Sciences (MNM - UGent);

22° Master in de klinische biologie (MNM - UGent);

23° Master in de ziekenhuisfarmacie (MNM - interuniversitair : K.U.Leuven, UA, UGent, VUB);

24° Master in de industriële farmacie (MNM - interuniversitair : UGent, UA, VUB, K.U.Leuven);

25° Master in de klinische biologie (MNM - K.U.Leuven);

26° Master in de klinische biologie voor apothekers (MNM - VUB);

27° Master of Conservation of Monuments and Sites (MNM - K.U.Leuven);

28° Master of Human Settlements (MNM - K.U.Leuven);

29° Master of Urbanism and Strategic Planning (MNM - K.U.Leuven);

30° Master in de ruimtelijke planning (MA - UGent).

Art. 7.

Aan de hieronder vermelde opleidingen wordt een overgangsaccreditatie verleend tot en met 30 september 2013 :

1° Master of Medieval and Renaissance Studies (MNM - K.U.Leuven);

2° Master in de archivistiek : erfgoed- en hedendaags documentbeheer (MNM - interuniversitair : VUB, UA, UGent, K.U.Leuven);

3° Master of "Europe and the World 1500-2000 studies : Expansion, Exchange, Globalization" (MNM-K.U.Leuven);

4° Master in de historische cultuur (MNM - K.U.Leuven);

5° Master in de beleidseconomie (MA - K.U.Leuven);

6° Master in het management (MA - K.U.Leuven);

7° Master in de accountancy en het revisoraat (MA - K.U.Leuven);

8° Master in information management (MA - K.U.Leuven);

9° Master in de verzekeringen (MA - K.U.Leuven);

10° Master of Management (MA - UH);

11° Master in het cultuurmanagement (MA - UA);

12° Master of Culture Management (MA - UA);

13° Master in het management en de communicatie (MA - UA);

14° Master of Management and Communication (MA - UA);

15° Master in de bedrijfseconomie (MA - UGent);

16° Master in de algemene economie (MA - UGent);

17° Master in de bedrijfskunde (MA - VUB);

18° Master in de veiligheidstechniek (MNM - K.U.Leuven);

19° Master of Nuclear Engineering (MNM - interuniversitair : K.U.Leuven, UGent, VUB);

20° Master in het industrieel beheer (MNM - UGent);

21° Master in de ingenieurswetenschappen : bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek (MA - UGent);

22° Master in de veiligheidstechniek (MA - VUB);

23° Master in de sportkinesitherapie (MNM - VUB);

24° Master in de neurologische revalidatie (MNM - VUB);

25° Master in de manuele therapie (MNM - VUB).

Art. 8.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.