OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tweede aanpassing van de overgangsaccreditatie van sommige universitaire opleidingen.

 • goedkeuringsdatum
  08 DECEMBER 2006
 • publicatiedatum
  B.S.15/01/2007
 • datum laatste wijziging
  13/02/2017
 • erratum
  B.S.7-2-2007

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, inzonderheid op artikel 124, § 10, vervangen bij het decreet van 19 maart 2004;

Overwegende dat de Vlaamse Interuniversitaire Raad met zijn brief van 3 oktober 2006 voorgesteld heeft de overgangsaccreditatie van verschillende opleidingen te verkorten dan wel te verlengen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 november 2006;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Aan de hieronder vermelde opleidingen wordt een overgangsaccreditatie verleend tot en met 30 september 2007 :

1° Bachelor in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen (BA - Katholieke Universiteit Leuven);

2° Bachelor of Theology and Religious Studies (BA - Katholieke Universiteit Leuven);

3° Master in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen (MA - Katholieke Universiteit Leuven);

4° Master of Theology and Religious Studies (MA - Katholieke Universiteit Leuven);

5° Bachelor in de biomedische wetenschappen (BA - Katholieke Universiteit Leuven);

6° Master in de biomedische wetenschappen (MA - Katholieke Universiteit Leuven);

7° Bachelor in de biomedische wetenschappen (BA - Katholieke Universiteit Leuven - stad Kortrijk);

8° Bachelor in de biomedische wetenschappen (BA - transnationale Universiteit Limburg);

9° Master in de biomedische wetenschappen (MA - transnationale Universiteit Limburg);

10° Bachelor in de biomedische wetenschappen (BA - Universiteit Gent);

11° Master in de biomedische wetenschappen (MA - Universiteit Gent);

12° Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen (BA - Katholieke Universiteit Leuven);

13° Master in de logopedische en audiologische wetenschappen (MA - Katholieke Universiteit Leuven);

14° Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen (BA - Universiteit Gent);

15° Master in de logopedische en audiologische wetenschappen (MA - Universiteit Gent).

Art. 2.

Aan de hieronder vermelde opleiding wordt een overgangsaccreditatie verleend tot en met 30 september 2008 :

1° Bachelor in de ingenieurswetenschappen : toegepaste natuurkunde (BA - Universiteit Gent).

Art. 3.

Aan de hieronder vermelde opleidingen wordt een overgangsaccreditatie verleend tot en met 30 september 2009 :

1° Bachelor in de politieke en sociale wetenschappen (BA - Katholieke Universiteit Leuven);

2° Master in de politieke wetenschappen (MA - Katholieke Universiteit Leuven);

3° Master of European Politics and Policies (MNM - Katholieke Universiteit Leuven);

4° Master of Conflict and Sustainable Peace Studies (MNM- Katholieke Universiteit Leuven);

5° Bachelor in de politieke wetenschappen (BA - Universiteit Gent);

6° Master in de politieke wetenschappen (MA - Universiteit Gent);

7° Master in de EU-studies (MA - Universiteit Gent);

8° Master in Conflict and Development (MNM - Universiteit Gent);

9° Bachelor in de politieke wetenschappen (BA - Universiteit Antwerpen);

10° Master in de internationale politiek (MA - Universiteit Antwerpen);

11° Master in de politieke communicatie (MA - Universiteit Antwerpen);

12° Master in de internationale betrekkingen en de diplomatie (MNM - Universiteit Antwerpen);

13° Master en Evaluation et Gestion du Développement/ Master of Development Evaluation and Management (MNM - Universiteit Antwerpen);

14° Master en Globalisation et Développement Economique/ master of Globalisation and Economic Development (MNM - Universiteit Antwerpen);

15° Master en Gouvernance et Développement/ Master of Governance and Development (MNM - Universiteit Antwerpen);

16° Bachelor in de politieke wetenschappen (BA - Vrije Universiteit Brussel);

17° Master in de politieke wetenschappen (MA - Vrije Universiteit Brussel);

18° Master in de sociologie (MA - Katholieke Universiteit Leuven);

19° Master of Social Policy Analysis (MNM - Katholieke Universiteit Leuven);

20° Bachelor in de sociologie (BA - Universiteit Gent);

21° Master in de sociologie (MA - Universiteit Gent);

22° Bachelor in de sociologie (BA - Universiteit Antwerpen);

23° Master in de sociologie (MA - Universiteit Antwerpen);

24° Bachelor in de sociaal-economische wetenschappen (BA - Universiteit Antwerpen);

25° Master in de sociaal-economische wetenschappen (MA - Universiteit Antwerpen);

26° Bachelor in de sociologie (BA - Vrije Universiteit Brussel);

27° Master in de sociologie (MA - Vrije Universiteit Brussel);

28° Bachelor in de ingenieurswetenschappen : bouwkunde (BA - Katholieke Universiteit Leuven);

29° Bachelor in de ingenieurswetenschappen : bouwkunde (BA - Universiteit Gent);

30° Bachelor in de ingenieurswetenschappen (BA - Vrije Universiteit Brussel).

Art. 4.

Aan de hieronder vermelde opleidingen wordt een overgangsaccreditatie verleend tot en met 30 september 2011 :

1° Bachelor in de ingenieurswetenschappen : materiaalkunde (BA - Katholieke Universiteit Leuven);

2° Bachelor in de ingenieurswetenschappen : chemische technologie (BA - Katholieke Universiteit Leuven);

3° Bachelor in de ingenieurswetenschappen : chemische technologie en materiaalkunde (BA - Universiteit Gent);

4° Bachelor in de ingenieurswetenschappen : computerwetenschappen (BA - Katholieke Universiteit Leuven);

5° Bachelor in de ingenieurswetenschappen : computerwetenschappen (BA - Universiteit Gent).

Art. 5.

Aan de hieronder vermelde opleidingen wordt een overgangsaccreditatie verleend tot en met 30 september 2012 :

1° Bachelor in de ingenieurswetenschappen : geotechniek en mijnbouwkunde (BA - Katholieke Universiteit Leuven);

2° Bachelor in de ingenieurswetenschappen : elektrotechniek (BA - Katholieke Universiteit Leuven);

3° Bachelor in de ingenieurswetenschappen : elektrotechniek (BA - Universiteit Gent).

Art. 6.

Dit besluit treedt in werking op 8 december 2006.

Art. 7.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.