OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tweede aanpassing van de overgangsaccreditatie van sommige hogeschoolopleidingen

  • goedkeuringsdatum
    11 MEI 2007
  • publicatiedatum
    B.S.28/06/2007
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, inzonderheid op artikel 124, § 10, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004;

Overwegende dat de Vlaamse Hogescholenraad met zijn brief van 7 februari 2007 voorgesteld heeft de overgangsaccreditatie van verschillende opleidingen te verkorten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 april 2007;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Aan de hieronder vermelde opleidingen wordt een overgangsaccreditatie verleend tot en met 30 september 2008 :

1° bachelor in het communicatiemanagement, georganiseerd in de volgende hogescholen :

a) Arteveldehogeschool;

b) Erasmushogeschool Brussel;

c) Hogeschool West-Vlaanderen;

d) Katholieke Hogeschool Mechelen;

e) Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen;

f) XIOS Hogeschool Limburg;

2° bachelor in de journalistiek, georganiseerd in de volgende hogescholen :

a) Arteveldehogeschool;

b) Erasmushogeschool Brussel;

c) Hogeschool West-Vlaanderen;

d) Katholieke Hogeschool Mechelen;

e) Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen;

f) XIOS Hogeschool Limburg;

3° bachelor in de vroedkunde, georganiseerd in de volgende hogescholen :

a) Arteveldehogeschool;

b) Erasmushogeschool Brussel;

c) Hogeschool Anwerpen;

d) Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen;

e) Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende;

f) Katholieke Hogeschool Kempen;

g) Katholieke Hogeschool Leuven;

h) Katholieke Hogeschool Limburg en Provinciale Hogeschool Limburg;

i) Katholieke Hogeschool Sint-Lieven;

j) Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen;

4° bachelor in het office management, georganiseerd in de volgende hogescholen :

a) Arteveldehogeschool;

b) Erasmushogeschool Brussel;

c) Hogeschool Anwerpen;

d) Hogeschool Gent;

e) Hogeschool voor Wetenschap en Kunst;

f) Hogeschool West-Vlaanderen;

g) Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen;

h) Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende;

i) Katholieke Hogeschool Kempen;

j) Katholieke Hogeschool Leuven;

k) Katholieke Hogeschool Limburg;

l) Katholieke Hogeschool Mechelen;

m) Katholieke Hogeschool Sint-Lieven;

n) Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen;

o) Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen;

p) Provinciale Hogeschool Limburg;

q) XIOS Hogeschool Limburg;

5° bachelor in de verpleegkunde, georganiseerd in de volgende hogescholen :

a) Arteveldehogeschool;

b) Erasmushogeschool Brussel;

c) EHSAL, Europese Hogeschool Brussel;

d) Hogeschool Antwerpen;

e) Hogeschool Gent;

f) Hogeschool West-Vlaanderen;

g) Katholieke Hogeschool Sint-Lieven;

h) Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen;

i) Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen;

j) Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende;

k) Katholieke Hogeschool Kempen;

l) Katholieke Hogeschool Leuven;

m) Katholieke Hogeschool Limburg;

n) Katholieke Hogeschool Mechelen;

o) Provinciale Hogeschool Limburg.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 11 mei 2007.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.