Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 betreffende het beroepsprofiel van de leraar

  • goedkeuringsdatum
    07 DECEMBER 2007
  • publicatiedatum
    B.S.21/01/2008
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    21/01/2008

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 betreffende het beroepsprofiel van de leraar.

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 betreffende het beroepsprofiel van de leraar wordt bekrachtigd met ingang van de dag van zijn inwerkingtreding.

Art. 3.

In artikel 162 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de woorden "16 juni 2006 en 7 juli 2006" vervangen door de woorden "16 juni 2006, 7 juli 2006 en 15 december 2006".