Besluit van de Vlaamse Regering tot de selectie en rangschikking van nieuwbouwprojecten in onderwijs volgens de passiefhuisstandaard

  • goedkeuringsdatum
    23 MEI 2008
  • publicatiedatum
    B.S.17/10/2008
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    17/10/2008

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid artikel 13bis, ingevoegd bij het decreet van 7 december 2007 betreffende energieprestaties in scholen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 mei 2008;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor Begroting, gegeven op 23 mei 2008;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming en de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° de wet : de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, zoals gewijzigd;

2° de selectiecommissie : de selectiecommissie, vermeld in artikel 13bis, § 2 van de wet.

Art. 2.

De Vlaamse Regering beslist tot selectie en rangschikking van de nieuwbouwprojecten, vermeld in artikel 13bis, § 2 van de wet en gevoegd als bijlage bij dit besluit.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs en de Vlaamse minister, bevoegd voor Energie, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Rangschikking van de geselecteerde

gemeente

prov.

nr.

onderwijsvorm

bruto-opp.

rang

HEUSDEN-ZOLDER

L

PHS-042.Osg

CVO

5.000,00

1

TIENEN

VB

PHS-036.Op

BuBaO

1.997,00

2

BILZEN

L

PHS-065.V

BaO

1.453,00

3

BOCHOLT (LOZEN)

L

PHS-060.V

BaO

1.320,00

4

KORTRIJK

WV

PHS-010.V

BuSO

5.172,00

5

BRUGGE

WV

PHS-029.V

SO (TSO BSO)

2.800,00

6

GENK

L

PHS-074.V

SO (ASO TSO BSO)

3.500,00

7

AALST

OV

PHS-037.V

SO (TSO BSO)

2.500,00

8

ZWIJNDRECHT

A

PHS-021.G

SO (TSO BSO)

4.000,00

9

ZWEVEGEM

WV

PHS-035.V

SO (ASO TSO BSO)

1.508,00

10

TURNHOUT

A

PHS-023.G

SO

1.900,00

11

ETTERBEEK

BHG

PHS-026.G

BaO

902,00

12

KALMTHOUT

A

PHS-017.V

BaO

680,00

13

WAREGEM

WV

PHS-004.V

SO (ASO TSO BSO)

2.300,00

14

WUUSTWEZEL

A

PHS-051.V

BaO

1.150,00

15

HEUSDEN-ZOLDER

L

PHS-016.V

BaO

1.591,00

16

OUDENAARDE

OV

PHS-039.V

SO

3.820,00

17

KRUISHOUTEM

OV

PHS-069.Osg

BaO

2.270,09

18

ASSENEDE

OV

PHS-056.Op

BuBaO & CVO

2.441,00

19

MORTSEL

A

PHS-011.Osg

BaO

6.343,28

20

LONDERZEEL

VB

PHS-005.Osg

SO (TSO BSO)

2.676,00

21

DILSEN-STOKKEM

L

PHS-064.0sg

BuSO

5.443,00

22

GROOT BIJGAARDEN

VB

PHS-018.V

SO (ASO TSO BSO)

2.500,00

23

ANZEGEM

WV

PHS-040.V

BaO

650,00

24

ZANDHOVEN

A

PHS-024.G

BaO

1.649,00

25

kolom 1 gemeente

kolom 2 provincie (A = Antwerpen; BHG = Brussels Hoofdstedelijk Gewest; OV = Oost-Vlaanderen; VB = Vlaams Brabant; WV = West-Vlaanderen)

kolom 3 nr = dossiernummer in orde van registreren bij de commissie G = gemeenschapsonderwijs; Osg = steden en gemeenten; Op = provinciaal onderwijs; V = vrij gesubsidieerd onderwijs

kolom 4 onderwijsvorm : CVO = centrum voor volwassenenonderwijs; BaO = basisonderwijs; SO = secundair onderwijs; BuBaO = buitengewoon basisonderwijs; BuSO = buitengewoon secundair onderwijs

kolom 5 bruto (subsidiabele of financierbare) oppervlakte

kolom 6 rangschikking