Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 oktober 2009 tot vaststelling van de ontwikkelingsdoelen Nederlands voor nieuwkomers in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs en tot wijziging van sommige eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    23 APRIL 2010
  • publicatiedatum
    B.S.15/06/2010
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    15/06/2010

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 oktober 2009 tot vaststelling van de ontwikkelingsdoelen Nederlands voor nieuwkomers in het secundair onderwijs en tot wijzging van sommige eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het secundair onderwijs

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 oktober 2009 tot vaststelling van de ontwikkelingsdoelen Nederlands voor nieuwkomers in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs en tot wijziging van sommige eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het secundair onderwijs, wordt bekrachtigd.

Art. 3.

De eindtermen en ontwikkelingsdoelen, vermeld in artikel 2, treden progressief, leerjaar na leerjaar, in werking vanaf het schooljaar 2010-2011, met uitzondering van :

1° de eindtermen "Nederlands" van de tweede graad (eerste en tweede leerjaar) aso,kso en tso, die progressief, leerjaar na leerjaar, in werking treden vanaf het schooljaar 2012-2013;

2° de eindtermen "Nederlands" van de derde graad (eerste en tweede leerjaar) aso, kso en tso, die progressief, leerjaar na leerjaar, in werking treden vanaf het schooljaar 2014-2015;

3° de eindtermen "moderne vreemde talen : Frans of Engels" van de derde graad (eerste en tweede laarjaar) bso, die progressief, leerjaar na leerjaar, in werking treden vanaf het schooljaar 2012-2013;

4° de eindtermen "moderne vreemde talen : Frans of Engels" van de derde graad (derde leerjaar) bso, die in werking treden vanaf het schooljaar 2014-2015.