Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding master in de ergotherapeutische wetenschap als nieuwe gezamenlijke opleiding van de Universiteit Gent, de Katholieke Universiteit Leuven, de Hogeschool Gent, de HUB-EHSAL, de Katholieke Hogeschool Kempen, de Arteveldehogeschool, de Hogeschool West-Vlaanderen en de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende

  • goedkeuringsdatum
    18 MAART 2011
  • publicatiedatum
    B.S.11/04/2011
  • datum laatste wijziging
    11/04/2011

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikelen 61 en 62, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009;

Gelet op het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen, artikel 12, § 3;

Gelet op het positieve advies van de Erkenningscommissie over de macrodoelmatigheid, gegeven op 28 mei 2010;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 24 januari 2011 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 maart 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Met ingang van het academiejaar 2012-2013 kunnen de hieronder vermelde hogescholen en universiteiten gezamenlijk de masteropleiding master in de ergotherapeutische wetenschap aanbieden :

1° de Universiteit Gent;

2° de Katholieke Universiteit Leuven;

3° de Hogeschool Gent;

4° de HUB-EHSAL;

5° de Katholieke Hogeschool Kempen;

6° de Arteveldehogeschool;

7° de Hogeschool West-Vlaanderen;

8° de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied Bewegings- en revalidatiewetenschappen voor de universiteiten en in het studiegebied Gezondheidszorg voor de hogescholen.

De studieduur van de opleiding, vermeld in het eerste lid, bedraagt 60 studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.