Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Master of European Union Policy als nieuwe opleiding van het Vesalius College

  • goedkeuringsdatum
    16 DECEMBER 2011
  • publicatiedatum
    B.S.12/01/2012
  • datum laatste wijziging
    12/01/2012

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 60septies, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004, artikel 61, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009, en artikel 62, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op de positieve toetsingsrapporten van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, vastgesteld op 31 oktober 2011;

Overwegende dat het Vesalius College bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2004 geregistreerd is als geregistreerde instelling voor hoger onderwijs;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiƫn, gegeven op 7 december 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De masteropleiding Master of European Union Policy van het Vesalius College, gevestigd in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, wordt erkend als nieuwe opleiding van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De studieduur van de opleiding bedraagt zestig studiepunten. De onderwijstaal is Engels. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2012-2013 worden georganiseerd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.