Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de verlenging van de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid Nederlands Tweede Taal Richtgraad 1 van het leergebied Nederlands Tweede Taal van de Basiseducatie naar de Centra voor Volwassenenonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    20 juli 2012
  • publicatiedatum
    B.S.17/08/2012
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    17/08/2012

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 64, § 5;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 december 2010 betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid Nederlands Tweede Taal Richtgraad 1 van het leergebied Nederlands Tweede Taal van de Basiseducatie naar de Centra voor Volwassenenonderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid Nederlands Tweede Taal Richtgraad 1 van het leergebied Nederlands Tweede Taal van de Basiseducatie naar de Centra voor Volwassenenonderwijs;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 juli 2012;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Bij volgende Centra voor Volwassenenonderwijs wordt voor de schooljaren 2012-2013 en 2013-2014 de onderwijsbevoegdheid verlengd voor de opleiding Nederlands Tweede Taal Richtgraad 1 van het leergebied Nederlands Tweede Taal van de basiseducatie

- Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Antwerpen, Sudermanstraat 5 te 2000 Antwerpen

- Stedelijk Centrum voor Volwassenenonderwijs - SITE, Kipdorpvest 24 te 2000 Antwerpen

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Antwerpen, Distelvinklaan 22 te 2660 Hoboken

- Israelitische Scholen Sociale Promotie Centrum voor Volwassenenonderwijs, Lange Van Ruusbroecstraat 12-34 te 2018 Antwerpen

- Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK, Mechelsesteenweg 32 te 2640 Mortsel

- Centrum voor Volwassenenonderwijs HITEK, Doorniksesteenweg 145 te 8500 Kortrijk

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Kortrijk-Menen-Tielt, Minister De Taeyelaan 13 te 8500 Kortrijk

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Roeselare, Arme-Klarenstraat 40 te 8800 Roeselare

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Sint-Paulus Waregem, Toekomststraat 75 te 8790 Waregem

- Centrum voor Volwassenenonderwijs CRESCENDO, Vaartdijk 86 te 2800 Mechelen

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Rivierenland, Eduard Anseelestraat te 2830 Willebroek

- Technische Scholen Mechelen Centrum voor Volwassenenonderwijs, Jef Denynplein 2 te 2800 Mechelen

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Kempen, Leenhofstraat 33 te 2400 Mol

- Taxandria Centrum voor Volwassenenonderwijs Turnhout, Boomgaardstraat 56 te 2300 Turnhout

- Centrum voor Volwassenenonderwijs - Vormingsleergangen voor Sociaal en Pedagogisch Werk, Mol Baron van Eetveldeplein 3-1b te 2400 Mol

- Centrum voor Volwassenenonderwijs DTL Herentals, Kerkstraat 38 te 2200 Herentals.

Art. 2.

De onderwijsbevoegdheid voor de opleiding Nederlands Tweede Taal Richtgraad 1 van het leergebied Nederlands Tweede Taal van de basiseducatie wordt opnieuw voor twee schooljaren toegewezen aan bovenstaande Centra voor Volwassenenonderwijs. De toewijzing kan niet meer verlengd worden.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2012.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.