Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voortrajecten die in aanmerking komen voor subsidiëring binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

  • goedkeuringsdatum
    07 december 2012
  • publicatiedatum
    B.S.07/01/2013
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    07/01/2013

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, artikel 100, zoals gewijzigd;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 november 2012; Gelet op het advies van de beoordelingscommissie, gegeven op 28 juni 2012;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel; Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De voortrajecten die in aanmerking kunnen komen voor subsidiëring zijn de voortrajecten georganiseerd door de volgende verenigingen :

1° VZW Projectencentrum Don Bosco, François Gaystraat 129, 1150 Sint-Pieters- Leeuw :

nr. 3808 Projectencentrum Don Bosco Brussel;

2° VZW JES, Werkhuizenstraat 3-5, 1080 Sint-Jans-Molenbeek :

nr. 3986 JES VZW Effect Gent;

nr. 3806 JES VZW Effect Brussel;

3° VZW PROFO, Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel :

nr. 3900 VZW Profo Swift Mechelen - Work Shop;

nr. 3839 VZW Profo Zuid-Oost-Vlaanderen - Jong geleerd;

nr. 3902 VZW Profo TamTam Leuven; nr. 3904 VZW Profo Sentral Antwerpen;

nr. 3903 VZW Profo Vilvoorde Werkt - Far West;

nr. 3905 VZW Profo Recht door Zee Oostende;

nr. 3906 VZW Profo Voor de Wind Nieuwpoort;

nr. 3901 VZW Profo Maatwerk Limburg;

4° VZW Werkervaringsbedrijven, Steenweg op Tielen 70, 2300 Turnhout :

nr. 3960 VZW WEB - ACE;

5° VZW Groep Intro West-Vlaanderen, Nieuwstraat 7, 8000 Brugge :

nr. 3864 Groep Intro West-Vlaanderen - Roeselare;

nr. 3862 Groep Intro West-Vlaanderen - Kortrijk;

nr. 3863 Groep Intro West-Vlaanderen - Oostende;

nr. 3861 Groep Intro West-Vlaanderen - Brugge;

6° VZW Groep Intro Oost-Vlaanderen, Wijnveld 251, 9112 Sinaai :

nr. 3982 Groep Intro VZW Oost-Vlaanderen - Waas en Dender;

nr. 3980 Groep Intro VZW Oost-Vlaanderen - Gent en rand;

nr. 3979 Groep Intro VZW Oost-Vlaanderen - Meetjesland;

nr. 3983 Groep Intro VZW Oost-Vlaanderen - Zuid-Oost-Vlaanderen;

7° VZW Groep Intro Limburg, Molenblookstraat 1, 3600 Genk :

nr. 3950 Groep Intro VZW regio Limburg;

8° VZW Werken en Leren Antwerpen, Stoopstraat, 1, bus 4, 2000 Antwerpen :

nr. 3816 WELA - Taal;

nr. 3817 WELA - Motivatie;

9° VZW De Ploeg, Duinstraat 76, 2060 Antwerpen :

nr. 3930 De Ploeg VZW Rupelstreek;

nr. 3931 De Ploeg VZW Mechelen;

10° VZW Argos, Sint Niklaasstraat 2, 8900 Ieper :

nr. 3825 Argos;

11° VZW Vokans, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek :

nr. 3913 Vokans - Waas en Dender;

nr. 3855 Vokans - Halle-Vilvoorde.

Art. 2.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2012 en houdt op uitwerking te hebben op 1 september 2013.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.