Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van programmaties in het deeltijds kunstonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    19 juli 2013
  • publicatiedatum
    B.S.09/08/2013
  • datum laatste wijziging
    09/08/2013

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet betreffende het onderwijs-II van 31 juli 1990, artikel 93quater, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2010 en gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichting "Beeldende kunst", artikel 49ter, ingevoegd bij decreet van 18 december 2009 en vervangen bij het decreet van 23 december 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "Muziek", "Woordkunst" en "Dans", artikel 57ter, ingevoegd bij decreet van 18 december 2009 en vervangen bij het decreet van 23 december 2010;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 16 april 2013;

Gelet op het advies van de onderwijsinspectie en het Agentschap voor Onderwijsdiensten, gegeven op 8 mei 2013;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 juli 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De volgende inrichtende machten krijgen de toestemming om hun goedgekeurde programmaties op te starten in hun instellingen voor deeltijds kunstonderwijs vanaf het schooljaar 2013-2014 :

1° de Scholengroep Brussel, voor de oprichting van een filiaal van de Academie voor Beeldende Kunsten van het GO! Etterbeek/Woluwe in Evere;

2° het gemeentebestuur van Dilbeek, voor de programmatie van de studierichting woordkunst in de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Dilbeek;

3° het gemeentebestuur van Herenthout, voor de programmatie van de studierichting woordkunst in de Gemeentelijke Muziekacademie in Herenthout;

4° het stadsbestuur van Veurne, voor de regularisatie van de optie klassieke dans in de middelbare graad van de studierichting Dans en voor de programmatie van de hogere graad van de studierichting Dans, voor de opties klassieke dans en dans en muziek, in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Veurne;

5° het stadsbestuur van Menen, voor de programmatie van de optie animatiefilm in de middelbare graad van de studierichting Beeldende Kunst in de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst in Menen;

6° het stadsbestuur van Ieper, voor de programmatie van de optie instrument/jazz en lichte muziek in de hogere graad van de studierichting muziek in dé Academie, afdeling muziek en woord in Ieper;

7° het gemeentebestuur van Wemmel, voor de programmatie van de optie instrument/jazz en lichte muziek in de hogere graad van de studierichting Muziek in de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woordkunst en Dans in Wemmel;

8° het gemeentebestuur van Maasmechelen, voor de programmatie van de optie hedendaagse dans in de hogere graad van de studierichting Dans in de Academie voor Muziek, Woordkunst en Dans in Maasmechelen;

9° het Autonoom Gemeentebedrijf Antwerpen, voor de programmatie van de optie dans en muziek in de hogere graad van de studierichting Dans in de Academie Muziek-Woord-Dans in Merksem;

10° het stadsbestuur van Dendermonde, voor de programmatie van het instrument slagwerk/jazz en lichte muziek in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Dendermonde;

11° het stadsbestuur van Geel, voor de programmatie van de instrumenten basgitaar/jazz en lichte muziek en slagwerk/jazz en lichte muziek in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Geel;

12° het stadsbestuur van Ninove, voor de programmatie van de instrumenten klarinet/jazz en lichte muziek, saxofoon/jazz en lichte muziek, en slagwerk/jazz en lichte muziek in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Ninove.

Art. 2.

De volgende inrichtende machten krijgen de toestemming om hun goedgekeurde programmatie op te starten vanaf het schooljaar 2013-2014, op voorwaarde dat ze op 1 september 2013 beschikken over een globaal artistiek-pedagogisch plan voor hun nieuwe kunstacademie :

1° het gemeentebestuur van Asse, voor de oprichting van de Gemeentelijke Kunstacademie Asse via overheveling van een filiaal voor beeldende kunst van de Gemeentelijke Academie Beeldende Kunst Liedekerke naar de Academie voor Muziek, Woord en Dans in Asse, en aansluitende programmatie van een middelbare graad van de studierichting Beeldende Kunst;

2° het gemeentebestuur van Zaventem, voor de oprichting van de Kunstacademie Zaventem via programmatie van achtereenvolgens een lagere en middelbare graad Beeldende Kunst in de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woordkunst en Dans in Zaventem.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.