Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding "bachelor in Idea & Innovation Management" als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel

  • goedkeuringsdatum
    04 april 2014
  • publicatiedatum
    B.S.12/06/2014
  • datum laatste wijziging
    12/06/2014

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel II.85, 4°, artikel II.150, II.152 en II.153;

Gelet op het positieve oordeel van de Vlaamse Regering over de macrodoelmatigheid, gegeven op 5 juli 2013;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 24 februari 2014 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 maart 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De professioneel gerichte bacheloropleiding "bachelor in Idea & Innovation Management" wordt erkend als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel, vestiging Brussel-Hoofdstad. De opleiding is ondergebracht in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde. De studieduur van de opleiding bedraagt honderdtachtig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2014-2015 worden georganiseerd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.