Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van niet-programmeerbare structuuronderdelen van het voltijds secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    09 mei 2014
  • publicatiedatum
    B.S.11/08/2014
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    11/08/2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011, artikel 177, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad gegeven op 25 februari 2014;

Gelet op het advies van de onderwijsinspectie en AgODi gegeven op 3 maart 2014;

Gelet op het akkoord van de Vlaams minister bevoegd voor begroting, gegeven op 6 mei 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Aan de volgende instelling voor het voltijds secundair onderwijs wordt, met toepassing van artikel 177, derde lid, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, toestemming verleend om de programmatie te doen van :

GO! middenschool Bree

Millenstraat 14

3960 Bree

derde graad : Organisatiehulp bso

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.