Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding Master of Digital Humanities als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven

  • goedkeuringsdatum
    06 juni 2014
  • publicatiedatum
    B.S.12/08/2014
  • datum laatste wijziging
    12/08/2014

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.78, 3°, 4°, 5°, 7°, 9°, 12°, artikel II.150, II.152 en II.153;

Gelet op het positieve advies van de Erkenningscommissie over de macrodoelmatigheid, gegeven op 29 mei 2013;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 30 april 2014 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 mei 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De master-na-masteropleiding Master of Digital Humanities wordt erkend als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven, vestiging administratief arrondissement Leuven. De opleiding is ondergebracht in de studiegebieden Wetenschappen, Taal- en letterkunde, Geschiedenis, Archeologie en kunstwetenschappen, Psychologie en pedagogische wetenschappen, en Politieke en sociale wetenschappen. De studieduur van de opleiding bedraagt zestig studiepunten. De onderwijstaal is Engels. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2015-2016 worden georganiseerd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.