Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in het energiemanagement als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

  • goedkeuringsdatum
    06 juni 2014
  • publicatiedatum
    B.S.13/08/2014
  • datum laatste wijziging
    13/08/2014

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.91, 4°, artikel II.150, II.152 en II.153;

Gelet op het positieve advies van de Erkenningscommissie over de macrodoelmatigheid, gegeven op 29 mei 2013;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 1 april 2014 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 mei 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in het energiemanagement wordt erkend als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen, vestiging Kortrijk. De opleiding is ondergebracht in het studiegebied Industriële wetenschappen en technologie. De studieduur van de opleiding bedraagt honderdtachtig studiepunten. De onderwijstaal is het Nederlands. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2014-2015 worden georganiseerd.

Art. 2.

De bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs, vestiging Brugge, aangeboden door de Hogeschool West-Vlaanderen, wordt geschrapt in het Hogeronderwijsregister vanaf het academiejaar waarin de nieuwe opleiding, vermeld in artikel 1, wordt georganiseerd.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.