Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Fire Safety Engineering

  • goedkeuringsdatum
    06 juni 2014
  • publicatiedatum
    B.S.13/08/2014
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    13/08/2014

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.264, § 3;

Gelet op het positieve advies van de Commissie Hoger Onderwijs, gegeven op 29 april 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 mei 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Onder voorbehoud van erkenning als nieuwe initiële masteropleiding door de Vlaamse Regering krijgt de initiële masteropleiding Master of Fire Safety Engineering, georganiseerd door de Universiteit Gent, een vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden, op grond van artikel II.264 van Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op het ogenblik dat de Vlaamse Regering de initiële masteropleiding Master of Fire Safety Engineering erkent als nieuwe opleiding.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.