Besluit van de Vlaamse Regering tot uitbreiding van de studieomvang van de master in de Oosterse talen en culturen, de master in de taal- en regiostudies: arabistiek en islamkunde, de master in de taal- en regiostudies: japanologie en de master in de taal- en regiostudies: sinologie

  • goedkeuringsdatum
    09 mei 2014
  • publicatiedatum
    B.S.19/08/2014
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    19/08/2014

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel II.156, II.157, II.158, II.159 en II.160;

Gelet op het advies van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, gegeven op 24 februari 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiƫn, gegeven op 24 april 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De studieomvang van de master in de Oosterse talen en culturen, georganiseerd door de Universiteit Gent, de master in de taal- en regiostudies: arabistiek en islamkunde, de master in de taal- en regiostudies: japanologie en de master in de taal- en regiostudies: sinologie, georganiseerd door de Katholieke Universiteit Leuven, wordt uitgebreid van zestig tot honderdtwintig studiepunten.

Art. 2.

De uitbreiding van de studieomvang, vermeld in artikel 1, treedt op zijn vroegst in werking vanaf het academiejaar 2017-2018.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.