Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding master in gender en diversiteit als nieuwe opleiding, gezamenlijk georganiseerd door de Katholieke Universiteit Leuven, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel

  • goedkeuringsdatum
    16 mei 2014
  • publicatiedatum
    B.S.08/09/2014
  • datum laatste wijziging
    08/09/2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.78, § 1, 1°, 3°, 4°, 8°, 9°, artikel II.81, § 1, 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, artikel II.82, 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, artikel II.150, II.152 en II.153;

Gelet op het positieve oordeel van de Vlaamse Regering over de macrodoelmatigheid, gegeven op 5 juli 2013;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 18 maart 2014 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 mei 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit:

Artikel 1.

De masteropleiding master in gender en diversiteit, gezamenlijk georganiseerd door de Katholieke Universiteit Leuven, vestiging administratief arrondissement Leuven, de Universiteit Gent, vestiging administratief arrondissement Gent, en de Vrije Universiteit Brussel, vestiging gerechtelijk arrondissement Brussel, wordt erkend als nieuwe opleiding.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in de studiegebieden Wijsbegeerte en moraalwetenschappen, Taal- en letterkunde, Geschiedenis, Economische en toegepaste economische wetenschappen en Politieke en sociale wetenschappen. De studieduur van de opleiding bedraagt 60 studiepunten en de onderwijstaal is het Nederlands. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2014-2015 worden georganiseerd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.