Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de digital arts en entertainment als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

  • goedkeuringsdatum
    20 juni 2014
  • publicatiedatum
    B.S.30/09/2014
  • datum laatste wijziging
    30/09/2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.91, 4°, artikel II.150, II.152 en II.153;

Gelet op het positieve oordeel van de Vlaamse Regering over de macrodoelmatigheid, gegeven op 5 juli 2013;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 13 mei 2014 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 juni 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de digital arts en entertainment wordt erkend als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen, vestiging Kortrijk. De opleiding is ondergebracht in het studiegebied Industriële wetenschappen en technologie De studieduur van de opleiding bedraagt honderdtachtig studiepunten. De onderwijstaal is het Nederlands. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2014-2015 worden georganiseerd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.