Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Bachelor in International and European Law als nieuwe opleiding van het Vesalius College

  • goedkeuringsdatum
    21 november 2014
  • publicatiedatum
    B.S.17/12/2014
  • datum laatste wijziging
    17/12/2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.150, artikel II.152, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, en artikel II.153;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, vastgelegd op 25 september 2014;

Overwegende dat het Vesalius College bij besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2004 geregistreerd is als geregistreerde instelling voor hoger onderwijs;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiƫn, gegeven op 29 oktober 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De academisch gerichte bacheloropleiding Bachelor in International and European Law van het Vesalius College, gevestigd in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, wordt erkend als nieuwe opleiding van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De studieomvang van de opleiding bedraagt 180 studiepunten. De onderwijstaal is Engels. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2014-2015 worden georganiseerd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.