Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Epidemiology

  • goedkeuringsdatum
    09 januari 2015
  • publicatiedatum
    B.S.28/01/2015
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    28/01/2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.264, § 3, vervangen bij het decreet van 25 april 2014;

Gelet op het positieve advies van de Commissie Hoger Onderwijs, gegeven op 19 november 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 december 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Met toepassing van artikel II. 264 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, krijgt de initiële masteropleiding Master of Epidemiology, georganiseerd door de Universiteit Antwerpen vanaf het academiejaar 2015-2016, een vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking vanaf het academiejaar 2015-2016.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit