DECREET tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat de natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie betreft

  • goedkeuringsdatum
    27 februari 2015
  • publicatiedatum
    B.S.13/03/2015
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    13/03/2015

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

DECREET tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat de natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie betreft

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat de natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie betreft, wordt bekrachtigd.

Art. 3.

De eindtermen, opgenomen in het besluit vermeld in artikel 2, treden progressief in werking, leerjaar na leerjaar, vanaf het schooljaar 2014-2015.