Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de European Master of Food Science, Technology and Nutrition en de International Master of Adapted Physical Activity

  • goedkeuringsdatum
    03 april 2015
  • publicatiedatum
    B.S.07/05/2015
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    07/05/2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.265, § 3;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 maart 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De initiële masteropleidingen European Master of Food Science, Technology and Nutrition en de International Master of Adapted Physical Activity, georganiseerd door de Katholieke Universiteit Leuven, krijgen met toepassing van artikel II.265, § 3, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 een vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking vanaf het academiejaar 2015-2016.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.