Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in de bio-informatica als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

  • goedkeuringsdatum
    03 april 2015
  • publicatiedatum
    B.S.02/06/2015
  • datum laatste wijziging
    02/06/2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.91, 2°, artikel II.150, II.152 en II.153;

Gelet op het positieve oordeel van de Commissie Hoger Onderwijs over de macrodoelmatigheid, gegeven op 28 mei 2014;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 9 februari 2015 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 maart 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in de bio-informatica wordt erkend als nieuwe opleiding, georganiseerd door de Hogeschool West-Vlaanderen, vestiging Brugge. De opleiding is ondergebracht in het studiegebied Gezondheidszorg. De studieomvang bedraagt zestig studiepunten. De onderwijstaal is het Nederlands. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2015-2016 worden georganiseerd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.