Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in de eerstelijnszorg als nieuwe opleiding van de UC Leuven en de UC Limburg

  • goedkeuringsdatum
    03 april 2015
  • publicatiedatum
    B.S.02/06/2015
  • datum laatste wijziging
    02/06/2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.96, 1° en 5°, artikel II.97, 2° en 6°, artikel II.150, II.152 en II.153;

Gelet op het positieve advies van de Commissie Hoger Onderwijs over de macrodoelmatigheid, gegeven op 28 mei 2014;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 22 december 2014 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 januari 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in de eerstelijnszorg wordt erkend als nieuwe opleiding van de UC Leuven, vestiging Leuven, en van de UC Limburg, vestiging Diepenbeek. De opleiding is ondergebracht in de studiegebieden Gezondheidszorg en Sociaal-agogisch werk. De studieomvang van de opleiding bedraag zestig studiepunten. De onderwijstaal is het Nederlands. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2015-2016 worden georganiseerd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.