Erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in sport en bewegen als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen

  • goedkeuringsdatum
    03 april 2015
  • publicatiedatum
    B.S.02/06/2015
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    02/06/2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.95, 2°, 5°, artikel II.150, II.152 en II.153;

Gelet op het positieve oordeel van de Commissie Hoger Onderwijs over de macrodoelmatigheid, gegeven op 28 mei 2014;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 9 februari 2015 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 13 maart 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in sport en bewegen wordt erkend als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen, vestiging Turnhout. De opleiding is ondergebracht in de studiegebieden Gezondheidszorg en Onderwijs. De studieomvang bedraagt honderdtachtig studiepunten. De onderwijstaal is het Nederlands. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2015-2016 worden georganiseerd.

Art. 2.

De professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de logistiek, aangeboden door Thomas More Kempen, wordt geschrapt in het Hoger Onderwijsregister vanaf het academiejaar waarin de nieuwe opleiding vermeld in artikel 1 wordt georganiseerd.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.