Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding Master of Bioinformatics als nieuwe opleiding van de Universiteit Gent

  • goedkeuringsdatum
    03 april 2015
  • publicatiedatum
    B.S.04/06/2015
  • datum laatste wijziging
    04/06/2015

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.81, § 1, 11°, 12°, 13°, artikel II.150, II.152 en II.153;

Gelet op het positieve oordeel van de Commissie Hoger Onderwijs over de macrodoelmatigheid, gegeven op 28 mei 2014;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 9 februari 2015 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Overwegende het positieve oordeel van de Commissie Hoger Onderwijs van 29 april 2014 tot het organiseren van de anderstalige masteropleiding Master of Bioinformatics;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 13 maart 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De masteropleiding Master of Bioinformatics met de specificatie "of Science" wordt erkend als nieuwe opleiding van de Universiteit Gent, administratief arrondissement Gent. De opleiding is ondergebracht in de studiegebieden Toegepaste biologische wetenschappen, Wetenschappen en Toegepaste wetenschappen. De studieomvang bedraagt honderdtwintig studiepunten. De opleiding heeft drie afstudeerrichtingen: Bioscience Engineering, Systems Biology en Engineering. De onderwijstaal is het Engels. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2015-2016 worden georganiseerd.

Art. 2.

De masteropleiding master in de mariene en de lacustriene wetenschappen, aangeboden door de Universiteit Gent, wordt geschrapt in het Hoger Onderwijsregister vanaf het academiejaar waarin de nieuwe opleiding vermeld in artikel 1 wordt georganiseerd.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.