Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van programmaties van type 3 in het buitengewoon secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    08 mei 2015
  • publicatiedatum
    B.S.04/06/2015
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    01/09/2015

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011, artikel 286 en artikel 289, gewijzigd bij het decreet van 21 maart 2014, en artikel 290/1, ingevoegd bij het decreet van 21 maart 2014;

Gelet op het advies van het Agentschap voor Onderwijsdiensten, gegeven op 13 februari 2015;

Gelet op het advies van de Onderwijsinspectie, gegeven op 13 februari 2015;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 12 februari 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 april 2015;

Gelet op het advies van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting, gegeven op 23 april 2015;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wat betreft programmatieaanvragen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de programmatie-, rationalisatie- en behoudsnormen in het buitengewoon basisonderwijs, artikel 1 tot en met 9;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Met toepassing van artikel 286, 289 en 290/1 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 wordt aan de volgende instellingen voor het buitengewoon secundair onderwijs toestemming verleend om type 3 te programmeren :

1° Buitengewoon Secundair Onderwijs De Garve (27888), Langs de Graaf 1, 3650 Dilsen-Stokkem, in opleidingsvorm 1 en 2;

2° Vrije School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs De Lovie (28167), Krombeekseweg 82, 8970 Poperinge, in opleidingsvorm 1 en 2;

3° Buitengewoon Secundair Onderwijs Huize Tordale (28019), Bruggestraat 39, 8820 Torhout, in opleidingsvorm 2;

4° Buitengewoon Secundair Onderwijs Sint-Jozef (28209), Ebergiste De Deynestraat 1, 9000 Gent, in opleidingsvorm 1 en 2.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2015.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.