Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een aangepaste sokkelregeling aan de UC Leuven na overdracht van de opleidingen van de UC Leuven Comenius Lerarenopleidingen

  • goedkeuringsdatum
    03 april 2015
  • publicatiedatum
    B.S.08/06/2015
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    08/06/2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel III.10;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 maart 2015;

Overwegende dat de opleidingen in het studiegebied Onderwijs van UC Leuven Comenius Lerarenopleidingen met ingang van het academiejaar 2015-2016 overgedragen worden aan UC Leuven en dat de vzw per 31 december 2015 vereffend wordt;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

§ 1. De UC Leuven ontvangt een aangepaste sokkelregeling vanaf het begrotingsjaar 2016 tot en met het begrotingsjaar 2020.

§ 2. Het aangepaste sokkelbedrag voor de UC Leuven is gelijk aan de som van de sokkelbedragen die de UC Leuven en de UC Leuven Comenius Lerarenopleidingen afzonderlijk hebben ontvangen in het begrotingsjaar 2015.

De aangepaste sokkelregeling vervalt als het sokkelbedrag van de UC Leuven berekend met toepassing van artikel III.9, § 2, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, groter is dan de aangepaste sokkelberekening.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.