Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2015 tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat de natuurwetenschappen betreft

  • goedkeuringsdatum
    29 mei 2015
  • publicatiedatum
    B.S.11/06/2015
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    11/06/2015

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2015 tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat de natuurwetenschappen betreft.

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2015 tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat de natuurwetenschappen betreft, wordt bekrachtigd.

Art. 3.

De eindtermen, opgenomen in het besluit, vermeld in artikel 2, treden progressief in werking, leerjaar na leerjaar :

1° vanaf het schooljaar 2015-2016, wat de tweede graad betreft;

2° vanaf het schooljaar 2017-2018, wat de derde graad betreft.