Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de mondzorg als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool

  • goedkeuringsdatum
    17 juli 2015
  • publicatiedatum
    B.S.17/08/2015
  • datum laatste wijziging
    17/08/2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.83, 1°, artikel II.150, artikel II.152, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, en artikel II.153;

Gelet op het positief oordeel van de Commissie Hoger Onderwijs over de macrodoelmatigheid, gegeven op 28 mei 2014;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 16 juni 2015 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting, gegeven op 15 juli 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de mondzorg wordt erkend als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool, vestiging Gent. De opleiding is ondergebracht in het studiegebied Gezondheidszorg. De studieomvang van de opleiding bedraagt honderdtachtig studiepunten. De onderwijstaal is het Nederlands. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2015-2016 worden georganiseerd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.