Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van het structuuronderdeel onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers in het voltijds secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    18 december 2015
  • publicatiedatum
    B.S.22/01/2016
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    22/01/2016

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011, artikel 179/3, toegevoegd bij het decreet van 25 april 2014 en gewijzigd bij het decreet van 13 november 2015;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad gegeven op 19 november 2015;

Gelet op het advies van de onderwijsinspectie en AgODi gegeven op 19 en 27 november 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 december 2015;

Gelet op het begrotingsakkoord van de Vlaams minister bevoegd voor de begroting, gegeven op 15 december 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Aan de hierna vermelde scholengemeenschappen wordt, in toepassing van artikel 179/3 van de codex secundair onderwijs, toelating verleend om met ingang van 4 januari 2016 programmatie te doen van het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers :

1° Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Leopoldsburg Diestersteenweg 3 3970 Leopoldsburg

2° Scholengemeenschap Brugge-Oostkust Rijselstraat 3 8200 Brugge

3° Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Veurne-Westkust Vleeshouwerstraat 22 8630 Veurne

4° Scholengemeenschap Westhoek Kaaskerkestraat 22, bus 2 8600 Diksmuide

5° Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Michiel Kattenstraat 33 8800 Roeselare

6° Scholengemeenschap Waasland 17 Parklaan 89 9100 Sint-Niklaas

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.