Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Business Engineering

  • goedkeuringsdatum
    08 januari 2016
  • publicatiedatum
    B.S.03/02/2016
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    03/02/2016

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.264, § 3, vervangen bij het decreet van 25 april 2014;

Gelet op het positieve advies van de Commissie Hoger Onderwijs, gegeven op 18 november 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 december 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Met toepassing van artikel II.264 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 krijgt de initiële masteropleiding Master of Business Engineering, georganiseerd door de Katholieke Universiteit Leuven, vestiging Brussel-Hoofdstad, vanaf het academiejaar 2016-2017 een vrijstelling van de voorwaarde om een equivalente Nederlandstalige opleiding aan te bieden.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking vanaf het academiejaar 2016-2017.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.