Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding Master of Deglutology als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven

  • goedkeuringsdatum
    29 januari 2016
  • publicatiedatum
    B.S.04/03/2016
  • datum laatste wijziging
    04/03/2016

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.78, § 1, 10° en 15°, artikel II.150, artikel II.152, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, en artikel II.153, gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015;

Gelet op het positieve oordeel van de Commissie Hoger Onderwijs over de macrodoelmatigheid, gegeven op 6 mei 2015;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 16 december 2015 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 januari 2016;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De master-na-masteropleiding Master of Deglutology wordt erkend als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven, vestiging administratief arrondissement Leuven. De opleiding is ondergebracht in de studiegebieden Geneeskunde en Sociale gezondheidswetenschappen. De studieomvang van de opleiding bedraagt zestig studiepunten. De onderwijstaal is het Engels. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2017-2018 worden georganiseerd.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.