Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van het structuuronderdeel onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers in het voltijds secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    05 februari 2016
  • publicatiedatum
    B.S.04/03/2016
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    04/03/2016

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011, artikel 179/3, toegevoegd bij het decreet van 25 april 2014 en gewijzigd bij het decreet van 13 november 2015;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad gegeven op 14 januari 2016;

Gelet op het advies van de onderwijsinspectie en AgODi gegeven op 22 december 2015 en 18 januari 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 januari 2016;

Gelet op het begrotingsakkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting, gegeven op 4 februari 2016;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Aan de hierna vermelde scholengemeenschappen wordt, in toepassing van artikel 179/3 van de codex secundair onderwijs, toelating verleend om met ingang van 5 februari 2016 programmatie te doen van het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers :

1° Scholengemeenschap Oostende Leffingestraat 1 8400 Oostende

2° Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs De Heide Brugstraat 14 3550 Heusden-Zolder

3° Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Houtland Bruggestraat 23 8820 Torhout

4° Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Oost-Brabant Ooievaarstraat 33 3300 Tienen

5° Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs WICO Dorpsstraat 91 3900 Overpelt

6° Scholengemeenschap Secundair Onderwijs Midden-Brabant Waversesteenweg 41 3090 Overijse

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.