Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de International Joint Master of Science in Sustainable Territorial Development

  • goedkeuringsdatum
    25 maart 2016
  • publicatiedatum
    B.S.25/04/2016
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    25/04/2016

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.265, § 3;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 maart 2016;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De initiële masteropleidingen International Joint Master of Science in Sustainable Territorial Development, georganiseerd door de Katholieke Universiteit Leuven, krijgt met toepassing van artikel II.265, § 3, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 een vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking vanaf het academiejaar 2016-2017.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.