Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van het structuuronderdeel onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers in het voltijds secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    11 maart 2016
  • publicatiedatum
    B.S.04/05/2016
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    04/05/2016

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011, artikel 179/3, toegevoegd bij het decreet van 25 april 2014 en gewijzigd bij het decreet van 13 november 2015;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad gegeven op 18 februari 2016;

Gelet op de adviezen van de onderwijsinspectie en AgODi gegeven op 5 februari 2016 en 19 februari 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 maart 2016;

Gelet op het begrotingsakkoord van de Vlaams minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 11 maart 2016;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Aan de hierna vermelde scholengemeenschappen wordt, in toepassing van artikel 179/3 van de codex secundair onderwijs, toelating verleend om met ingang van 11 maart 2016 programmatie te doen van het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers :

1° Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Diest - Tessenderlo H. Hartlaan 16 3980 Tessenderlo

2° Scholengemeenschap Geraardsbergen-Brakel-Herzele-Zottegem Papiermolenstraat 103 9500 Geraardsbergen

3° Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs DRIEKLANK Overijse - Tervuren - Zaventem Abdijdreef 22 3070 Kortenberg

4° Scholengemeenschap van het Vrij en Gemeentelijk secundair onderwijs Beveren en Bazel Kloosterstraat 37 9120 Beveren - Waas

Art. 2.

§ 1. Aan de hierna vermelde scholengemeenschap wordt, in toepassing van artikel 179/3 van de codex secundair onderwijs, toelating verleend om programmatie te doen van het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers, op voorwaarde dat het geplande collectief opvangcentrum in Zeebrugge ook effectief opgericht wordt :

1° Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Oostkust Ploegstraat 38 8380 Zeebrugge

§ 2. De programmatie van het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers kan ten vroegste starten op het moment van de effectieve opstart van het geplande collectief opvangcentrum in Zeebrugge.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.