Ministerieel besluit tot regeling van sommige aspecten van het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in het secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    14 juni 2016
  • publicatiedatum
    B.S.26/07/2016
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    26/07/2016

De Vlaamse minister van Onderwijs en De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 betreffende het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in het secundair onderwijs, bekrachtigd bij het decreet van 10 juni 2016, artikel 6, tweede lid, artikel 8, tweede lid, en artikel 15, vijfde lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 juni 2016,

Besluiten :

Artikel 1.

In bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, worden de scholen met bijhorende opleiding vermeld die deelnemen aan het tijdelijke onderwijsproject dat is vastgelegd bij besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 betreffende het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in het secundair onderwijs, bekrachtigd bij het decreet van 10 juni 2016.

Art. 2.

In volgende bijlagen, die bij dit besluit zijn gevoegd, worden de standaardtrajecten voor de opleidingen van het tijdelijke onderwijsproject opgenomen :

1° bijlage 2: standaardtraject chemische procestechnieken duaal;

2° bijlage 3: standaardtraject elektrische installaties duaal;

3° bijlage 4: standaardtraject elektromechanische technieken duaal;

4° bijlage 5: standaardtraject groen- en tuinbeheer duaal;

5° bijlage 6: standaardtraject haarverzorging duaal;

6° bijlage 7: standaardtraject ruwbouw duaal;

7° bijlage 8: standaardtraject zorgkundige duaal.

Art. 3.

In volgende bijlagen, die bij dit besluit zijn gevoegd, worden de modellen van de studiebewijzen die worden uitgereikt in de opleidingen van het tijdelijke onderwijsproject opgenomen :

1° bijlage 9 (opleiding elektromechanische technieken duaal): diploma van secundair onderwijs (tso);

2° bijlage 10 (opleiding chemische procestechnieken duaal): certificaat van een opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se);

3° bijlage 11 (opleiding elektrische installaties duaal): studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs;

4° bijlage 12 (opleiding haarverzorging duaal): studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs;

5° bijlage 13 (opleiding ruwbouw duaal): studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs;

6° bijlage 14 (opleiding zorgkundige duaal): diploma van secundair onderwijs (bso);

7° bijlage 15 (opleiding zorgkundige duaal): studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar;

8° bijlage 16 (opleiding groen- en tuinbeheer duaal): getuigschrift van een opleiding;

9° bijlage 17 (opleiding elektromechanische technieken duaal): certificaat;

10° bijlage 18 (opleiding zorgkundige duaal): certificaat;

11° bijlage 19 (opleiding elektrische installaties duaal): certificaat;

12° bijlage 20 (opleiding haarverzorging duaal): certificaat;

13° bijlage 21 (opleiding ruwbouw duaal): certificaat;

14° bijlage 22: attest van verworven competenties.

In elk model, met uitzondering van het model in bijlage 22, is een studiebewijssupplement geïntegreerd.

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op 15 juni 2016, met uitzondering van artikel 3 dat in werking treedt op 1 september 2016.

Dit besluit houdt op uitwerking te hebben op 1 september 2019.

BIJLAGEN

De bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.