Besluit van de Vlaamse Regering tot uitbreiding van de studieomvang van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de verpleegkunde in het hoger onderwijs in Vlaanderen

  • goedkeuringsdatum
    15 juli 2016
  • publicatiedatum
    B.S.05/08/2016
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    05/08/2016

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.67 en II.161;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 11 juli 2016;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De studieomvang van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de verpleegkunde wordt uitgebreid tot 240 studiepunten. Deze studieomvanguitbreiding wordt jaar na jaar ingevoerd vanaf het academiejaar 2016-2017.

Art. 2.

De Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.