Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van nieuwe programmaties voor het schooljaar 2016-2017 in het deeltijds kunstonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    01 juli 2016
  • publicatiedatum
    B.S.11/08/2016
  • datum laatste wijziging
    11/08/2016

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, artikel 93quater, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2010 en gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichting "Beeldende kunst", artikel 49ter, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2009 en vervangen bij het decreet van 23 december 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "Muziek", "Woordkunst" en "Dans", artikel 57ter, ingevoegd bij decreet van 18 december 2009 en vervangen bij het decreet van 23 december 2010;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 12 januari 2016 en op 19 april 2016;

Gelet op de gezamenlijke adviezen van de onderwijsinspectie en het Agentschap voor Onderwijsdiensten, gegeven op 4 februari 2016 en op 27 april 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 juni 2016;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting, gegeven op 28 juni 2016;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De volgende inrichtende machten krijgen de toestemming om hun goedgekeurde programmaties op te starten in hun instellingen voor deeltijds kunstonderwijs vanaf het schooljaar 2016-2017:

1° het stadsbestuur van Beveren voor de oprichting van een kunstacademie in Beveren via de overheveling van het filiaal voor Beeldende Kunsten van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van Sint-Niklaas in Beveren naar de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Beveren;

2° het gemeentebestuur van Heusden-Zolder voor de oprichting van een filiaal voor Beeldende Kunsten van de Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunsten van Heusden-Zolder in de gemeente Leopoldsburg;

3° het stadsbestuur van Torhout voor de programmatie van de hogere graad van de studierichting woordkunst voor de opties toneel, voordracht en welsprekendheid in de Kunstacademie voor Muziek, Woordkunst en Dans van Torhout;

4° het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem voor de programmatie van de hogere graad van de studierichting dans voor de optie klassieke dans in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Dilsen-Stokkem;

5° het stadsbestuur van Herentals voor de programmatie van de hogere graad van de studierichting dans voor de optie klassieke dans in de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord en Dans van Herentals;

6° het stadsbestuur van Brussel voor de programmatie van de optie stemvorming in de middelbare graad van de studierichting muziek in de Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Brussel;

7° het stadsbestuur van Lokeren voor de programmatie van de optie muziektheorie in de hogere graad in de Kunstacademie van Lokeren;

8° het stadsbestuur van Hamme voor de programmatie van de optie samenspel/jazz en lichte muziek in de hogere graad van de studierichting muziek in de Gemeentelijke Academie Voor Muziek, Woord en Dans van Hamme;

9° de scholengroep 22 Panta Rhei voor de programmatie van de optie stemvorming/jazz en lichte muziek in de hogere graad van de studierichting muziek in de Muziekacademie van het GO! van Gent;

10° het stadsbestuur van Ieper voor de programmatie van de opties stemvorming/jazz en lichte muziek en zang/jazz en lichte muziek in de hogere graad van de studierichting muziek in dé Academie, afdeling muziek en woord van Ieper;

11° het stadsbestuur van Herentals voor de programmatie van de optie stemvorming/jazz en lichte muziek in de hogere graad van de studierichting muziek in de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord en Dans van Herentals;

12° de scholengroep 13 Zuid-Limburg voor de programmatie van de optie zang/jazz en lichte muziek in de hogere graad van de studierichting muziek in de Academie Voeren-Riemst;

13° het stadsbestuur van Ninove voor de programmatie van de optie zang/jazz en lichte muziek in de hogere graad van de studierichting muziek in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Ninove;

14° het stadsbestuur van Poperinge voor de programmatie van de optie animatiefilm in de lagere graad van de studierichting Beeldende Kunst in de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst in Poperinge.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.