Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van structuuronderdelen van het voltijds secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    24 juni 2016
  • publicatiedatum
    B.S.23/08/2016
  • datum laatste wijziging
    23/08/2016

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, artikel 177 en 179, gewijzigd bij de decreten van 19 juli 2013, 25 april 2014, artikel 178/1, ingevoegd bij het decreet van 17 juni 2016;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 21 april 2016;

Gelet op het advies van de onderwijsinspectie en AgODi, gegeven op 23 mei 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 juni 2016;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Aan de hieronder vermelde instellingen voor het voltijds secundair onderwijs wordt, met toepassing artikel 178/1 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, toestemming verleend om de vermelde programmatie te doen :

1° Sint-Jozefsinstituut de Robianostraat 11 2150 Borsbeek

3de graad : Moderne talen-Wetenschappen ASO

2° Heilig Hart van Maria-Instituut Oudaen 72 2970 Schilde

derde graad : Verzorging BSO

3° GO! atheneum 1 Brugge -centrum Sint-Clarastraat 46 8000 Brugge

derde graad : Grieks-Latijn ASO

4° Provinciale Secundaire School Hasselt Gouverneur Verwilghensingel 3 3500 Hasselt

3de graad : Dans KSO

5° Kunstschool Genk - vzw KASOG Collegelaan 9 3600 Genk

3de graad : Woordkunst-Drama KSO

6° GO! atheneum Erasmus Deinze Volhardingslaan 11 9800 Deinze

3de graad: Schilderwerk en Decoratie BSO

7° Don Bosco Technisch Instituut Lenniksesteenweg 2 1500 Halle

3de leerjaar van de 3de graad : Mecanicien voor onderhoud en herstel van motorfietsen BSO

8° GO! atheneum Herzele De Tramzate 9 9550 Herzele

3de graad : Schilderwerk en Decoratie BSO

Art. 2.

Aan de hieronder vermelde instellingen voor het voltijds secundair onderwijs wordt, met toepassing artikel 179 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, toestemming verleend om de vermelde programmatie te doen :

1° Provinciaal Instituut PIVA Desguinlei 244 2018 Antwerpen

3de graad: Grootkeuken BSO

Geruild voor de 3de graad Carrosserie BSO van PTS, Provinciale Scholen voor Tuinbouw en Techniek, instellingsnummer 128538

2° Stedelijk Lyceum Cadix Cadixstraat 2 2000 Antwerpen

2de graad: Grafische communicatie TSO

Geruild voor de 2de graad Sociale en Technische wetenschappen TSO van het Stedelijk Lyceum Linkeroever, instellingsnummer 29306

3° Stedelijk Lyceum Cadix Cadixstraat 2 2000 Antwerpen

3de leerjaar van de 3de graad: Bijzondere Vorming Dans KSO

Geruild voor de 3de graad Elektriciteit-Elektronica TSO van het Stedelijk Lyceum Meir, instellingsnummer 110031

4° Sint-Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk

3de graad: Moderne talen-wetenschappen ASO

Geruild voor de 3de graad Economie-Wiskunde ASO

5° VTI Spijker Gravin Elisabethlaan 30 2320 Hoogstraten

3de leerjaar van de 3de graad: Wereldgastronomie BSO

Geruild voor het 3de leerjaar van de 3de graad Gemeenschapsrestauratie

6° Maris Stella Instituut Antwerpsesteenweg 67 2390 Malle

3de graad: studierichting: Economie-Wetenschappen ASO

Geruild voor de derde graad Moderne talen-Wiskunde ASO

7° Sint-Michielscollege Papenaardekensstraat 53 2900 Schoten

derde graad: Latijn-Wiskunde ASO

Geruild voor de basisoptie Latijn van de Sint-Lutgardisschool, instellingsnummer 127481

8° Sancta Mariainstituut Heerweg 77 1502 Halle

3de leerjaar van de 3de graad: Logistiek BSO

Geruild voor het 3de leerjaar van de 3de graad Verkoop en Vertegenwoordiging BSO

9° Imelda-Instituut Moutstraat 19 1000 Brussel

3de graad: Industriële Kunst KSO

Geruild voor de 3de graad Vrije Beeldende Kunst KSO

10° Vrij Handels- en Sportinstituut St.-Michiels Spoorwegstraat 14 8200 Brugge

Beroepenvelden: Decoratie en Kantoor-Verkoop

Geruild voor de beroepenvelden Decoratie en Verzorging-Voeding van het Immaculata Instituut, instellingsnummer 34306

11° Prizma - Middenschool Lendelede Dorpsplein 2 8860 Lendelede

Beroepenveld: Mode

Geruild voor het beroepenveld Hout

12° Prizma - Middenschool Ingelmunster Schoolstraat 8 8770 Ingelmunster

Beroepenveld: Mode Geruild voor het beroepenveld Hout

13° Sint-Catharinacollege Collegestraat 11 8500 Geraardsbergen

2de graad: Humane wetenschappen ASO Geruild voor de 3de graad Secretariaat - Talen TSO

14° Sint-Catharinacollege Collegestraat 11 8500 Geraardsbergen

3de graad: Humane wetenschappen ASO Geruild voor het 3de leerjaar van de 3de graad Kinderzorg BSO

15° Mariagaard Oosterzelesteenweg 80 9230 Wetteren

3de graad: Organisatiehulp BSO Geruild voor de 3de graad Organisatiehulp BSO van het Sint-Jozefinstituut, instellingsnummer 47589

16° Instituut Agnetendal Koosterstraat 27 3990 Peer

2de graad: studierichting: Sportwetenschappen ASO

Geruild voor de basisoptie Industriële wetenschappen

17° GO! atheneum Irishof Streepstraat 16 2950 Kapellen

3de graad: studierichting: Latijn-Wiskunde ASO

Geruild voor de 3de graad Verkoop BSO

18° GO! atheneum Merksem Melgesdreef 113 2170 Antwerpen

3de graad: studierichting: Latijn-Wiskunde ASO

Geruild voor het beroepenveld Metaal van GO! Spectrumschool Campus Deurne, instellingsnummer 116764

19° GO! atheneum Merksem Melgesdreef 113 2170 Antwerpen

3de graad: Gezondheids- en Welzijnswetenschappen TSO

Geruild voor de 2de graad Sociale en Technische Wetenschappen TSO van GO! Spectrumschool Campus Deurne, instellingsnummer 116764

20° GO! Atheneum Pottelberg 2de en 3de graad Pottelberg 4 8500 Kortrijk

3de leerjaar van de 3de graad: Bijzondere wetenschappelijke vorming ASO

Geruild voor het 3de leerjaar van de 3de graad Juwelencreatie BSO van het GO! Technisch Atheneum 2 Heule, instellingsnummer 42325

21° GO! technisch atheneum Drie hofsteden Minister De Taeyelaan 11 8500 Kortrijk

3de leerjaar van de 3de graad: Wereldgastronomie BSO

Geruild voor het 3de leerjaar van de 3de graad Gemeenschapsrestauratie BSO

22° GO! Secundair Onderwijs Groenhove CAT Westerlaan 69 8790 Waregem

2de graad: Haarzorg BSO

Geruild voor de tweede graad Economie ASO van GO! middenschool De Beuk Aalter, instellingsnummer 43042

23° GO! technisch atheneum Tuinbouwschool Brusselsesteenweg 165 9090 Melle

3de graad: Dierenzorg BSO

Geruild voor se-n-se Automotive TSO van GO! Technisch Atheneum 1 Gent, instellingnummer 43307

24° Stedelijke Handelsschool Turnhout Parklaan 52 2300 Turnhout

2de graad: Economie ASO

Geruild voor de 3de graad Secretariaat-Talen TSO

25° GO! atheneum Hoboken Distelvinklaan 22 2660 Antwerpen

2e graad: Sociale en Technische wetenschappen TSO

Geruild voor de 3de graad Gezondheids- en welzijnswetenschappen TSO van GO! Spectrumschool Campus Deurne, instellingsnummer 116764

26° GO! atheneum Hoboken Distelvinklaan 22 2660 Antwerpen

3de graad: Gezondheids- en Welzijnswetenschappen TSO

Geruild voor de tweede graad Sociale en Technische wetenschappen TSO van GO! Spectrumschool Campus Deurne, instellingsnummer 116764

27° Technische Scholen Mechelen Jef Denynplein 2 2800 Mechelen

2de graad: Grafische communicatie TSO

Geruild voor het 3de leerjaar van de 3de graad Organisatieassistentie BSO van Ursulinen Mechelen 2, instellingsnummer 60635

28° Sint-Agnesinstituut Kloosterstraat 72 2660 Antwerpen

2de graad: Verzorging-Voeding BSO

Geruild voor de 2de graad Latijn ASO

29° GO! Spectrumschool Campus Deurne Ruggeveldlaan 496 2100 Antwerpen

Beroepenveld: Haarzorg

Geruild voor de 3de graad Kantoor BSO

30° Stedelijk Lyceum Zuid August Leyweg 3 2020 Antwerpen

3de leerjaar van de 3de graad: Auto-elektriciteit BSO

Geruild voor de derde graad Ruwbouw BSO

Art. 3.

De instelling die vermeld wordt in artikel 2, 8° moet toetreden tot het Convenant Logistiek en Transport. Alleen als aan die voorwaarde is voldaan, kan die instelling het vermelde structuuronderdeel programmeren.

Art. 4.

Voor de programmatieaanvragen die vermeld worden in artikel 2, 3°, 11°, 12° en 18° mag het geruilde structuuronderdeel niet direct opnieuw worden geprogrammeerd als vrij-programmeerbaar structuuronderdeel tijdens het schooljaar 2016-2017.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.