Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleidingen Master in International Management and Strategy en Master in Innovation and Entrepreneurship als nieuwe opleidingen van de Vlerick Business School

  • goedkeuringsdatum
    07 oktober 2016
  • publicatiedatum
    B.S.07/11/2016
  • datum laatste wijziging
    07/11/2016

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.152, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, en artikel II.153, gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015;

Gelet op de positieve oordelen van de Commissie Hoger Onderwijs over de macrodoelmatigheid, gegeven op 26 februari 2016;

Gelet op de positieve toetsingsrapporten van 6 september 2016 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiƫn, gegeven op 3 oktober 2016;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De master-na-masteropleidingen Master in International Management and Strategy en Master in Innovation and Entrepreneurschip worden erkend als nieuwe opleidingen van de Vlerick Business School. De studieomvang van de opleidingen bedraagt zestig studiepunten. De onderwijstaal van de opleidingen is het Engels.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.