Ministerieel besluit houdende vaststelling van de data en de locatie van het toelatingsexamen arts en tandarts in 2017

  • goedkeuringsdatum
    23 november 2016
  • publicatiedatum
    B.S.02/01/2017
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    02/01/2017

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS EN VORMING,

Gelet op de codex hoger onderwijs, artikel II.187;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2001 houdende nadere regels met betrekking tot het toelatingsexamen voor de opleidingen van arts en tandarts, artikel 7, § 2 en § 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering,

Besluit :

Artikel 1.

§ 1. Het eerste examenmoment van het toelatingsexamen arts en tandarts 2017 vindt plaats op dinsdag 4 juli 2017.

De uiterste inschrijvingsdatum voor dit examenmoment is 15 mei 2017, de uiterste datum waarop wij het geld moeten hebben ontvangen is 24 mei 2017 en de uiterste datum voor het aanvragen van faciliteiten bij een functiebeperking is 22 mei 2017.

§ 2. Het tweede examenmoment van het toelatingsexamen arts en tandarts 2016 vindt plaats op dinsdag 29 augustus 2017.

De uiterste inschrijvingsdatum voor dit examenmoment is 31 juli 2017, de uiterste datum waarop wij het geld moeten hebben ontvangen is 9 augustus 2017 en de uiterste datum voor het aanvragen van faciliteiten bij een functiebeperking is 2 augustus 2017.

Art. 2.

Het toelatingsexamen arts en tandarts 2017 vindt plaats in de paleizen van Brussels Expo, Belgiëplein 1, 1020 Brussel.