Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Economics

  • goedkeuringsdatum
    13 januari 2017
  • publicatiedatum
    B.S.14/02/2017
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    14/02/2017

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.264, § 3, vervangen bij het decreet van 25 april 2014;

Gelet op het positieve advies van de Commissie Hoger Onderwijs, gegeven op 23 november 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 december 2016;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Met toepassing van artikel II.264 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 krijgt de initiële masteropleiding Master of Economics, georganiseerd door de Universiteit Gent, vestiging administratief arrondissement Gent, vanaf het academiejaar 2017-2018 een vrijstelling van de voorwaarde om een equivalente Nederlandstalige opleiding aan te bieden.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking vanaf het academiejaar 2017-2018.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.